Bugun...
KURUMLARDA TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI..


Sabri Arpaç Muhasbe..
sabriarpacymm@gmail.com
 
 

Kurumların; taşınmazları, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve üstünlük haklarının yani Kanuni tabirle rüçhan haklarının yani üstünlük hakları satışından doğan kazançları belli koşullarla Kurumlar Vergisinden istisnadır. İstisnanın amacı, kurumların aktifine kayıtlı bu değerlerin işlemlerinde kullanılmak üzere, nakde çevrilerek iç kaynak gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği bu günlerde kurumların taşınmaz satış kazançları istisnası konusunu bu yazımda ele alacağım.  

DÜZENLEMEDEKİ TAŞINMAZ KAVRAMI 

Bu istisna kapsamındaki taşınmaz kavramı; bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Türk Medeni Kanunu’nun 704’ncü ve izleyen maddelerinde sayılan; arazi, arsa, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaybedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat kütüğüne kayıtlı bölümler yani konut, işyeri ve her türlü bina inşaatı bu kapsamdadır.  

Taşınmaz satışlarında elde edilen kazanç istisna düzenlemesinden yararlanmanın en önemli koşullarından birisi taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705’inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olmasıdır. Kurum adına tapuya tescili yapılmamış taşınmazın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmamaktadır. 

KURUMUN TAŞINMAZ TİCARETİ VE KİRALANMASI FAALİYETİ OLMAMALIDIR 

Taşınmaz kazançları istisna kurumların mali bünyelerini ve aktiflerini likite yani nakit olarak kullanmak, yabancı kaynakları yani kredilerden çok, öz kaynaklarını kullanmaları için; önceleri geçici sürelerle daha sonra da kalıcı hale getirilen bir istisna düzenlemesidir. Taşınmaz alım-satım ve inşa ve kiralama işleri ile uğraşanlar bu istisna düzenlemesinden yararlanamamaktadırlar. Bu istisna İstisna genel olarak bütün kurumlar için geçerli olmakla birlikte, faaliyet konusu taşınmaz ticareti ve kiralanması yani taşınmaz inşa, alım, satım ve kiralaması olanları kapsamamaktadır. Yani, ana sözleşmelerinde bu faaliyet konuları bulunan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 

SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ İŞLETMEDE NAKİT HAREKETİ YARATMALIDIR 

Bu istisna yukarıda da belirtildiği üzere kurumların mali bünyelerini nakitte tutma ve yabancı kaynaklardan çok öz kaynaklara yönelmesini sağlayan bir istisna düzenlemesi olduğu için, taşınmazların para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası ve kamulaştırılması hallerinde bu işlemlerden işletmeye bir nakit akışı olmadığı için taşınmazın para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası ve bağışı gibi işlemler kurum aktifinde bir nakit akışı sağlamadığından istisna kapsamına girmemektedir. 

Aynı şekilde kat karşılığında arsa devrinde de bir mal veya hakkın başka bir mal veya hak ile değiştirilmesini ifade eden trampa kapsamında olduğu için, bu istisna düzenlemesinden yararlandırılmadığı uygulamada görülmektedir.  

Taşınmazların borçları karşılığında veya icra yoluyla devredilmesi, kamulaştırılması işlemleri kurumların aktiflerinde nakit hareket yarattıkları için istisnadan yararlanmaktadırlar. 

TAŞINMAZ İKİ TAM YIL SÜRE İLE AKTİFTE BULUNMALIDIR 

İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazların en az iki tam yıl yani 730 gün süreyle kurumun aktifinde yukarıda açıklanan koşullarda yer alması gerekir. İki yılın tespiti için taşınmazın edinme tarihinin bilinmesi gerekir.  

Arsa üzerine inşa edilen binanın tamamlanmadan yani natamam olarak satılması halinde bina fiilen kullanılmadığı için, istisna yalnızca arsa satış kazancı kısmına uygulanmaktadır. Bu takdirde iki yıl kullanma hesaplanması için arsa edinim tarihi esas alınacaktır. Arsa üzerinde inşa edilip aktife kaydedilen binanın, kurum adına tapuya tescil edilerek satılması halinde, satılan binanın iki yıllık aktifte bulundurulma süresinin başlangıç tarihi inşaatın tamamlandığı ve bina olarak kullanılmaya başlandığı tarih olacaktır. 

Örneğin; 20 Mart Şubat 2019 tarihinde iktisap edilmiş ve aktife alınmış bir taşınmazın, 20 Mart 2021 tarihinden sonra satılması ve diğer şartların da gerçekleşmesi halinde bu satıştan doğan kazanç kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Bu yazı 1467 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZYAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
SON YORUMLANAN HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR

BUGÜN ULUSAL VE YEREL GÜNLÜK BİR GAZETE ALDINIZ MI?


YUKARI