Bugun...
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN ALINMASINDAN VAZGEÇİLEN VERGİ RESİM VE HARÇLAR İLE ÜCRETLER


Sabri Arpaç Muhasbe..
sabriarpacymm@gmail.com
 
 

Sabri Arpaç
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
sabriarpacymm@gmail.com

Bilindiği üzere 6306 Sayılı Yasa gereği yıkılarak yeniden yapılan bina hak sahiplerine bazı vergi ve harç kolaylıkları sunulmaktadır.
Buna göre 6306 Sayılı Kanuna göre Maliye İdaresine ve Belediyelere ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlar ile belediyelerce takip ve tahsil edilen alacakların tahakkuk ve tahsilinden vazgeçilmektedir.
Buna göre; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 7’nci maddesinin (9) uncu ve (10) uncu fıkraları uyarınca, 15.12.2012 tarihli 28498 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinin 9 uncu fıkrasında gerekli değişiklik yapılarak aşağıdaki vergi, resim ve harçlardan vazgeçilmiştir.
1- Kentsel dönüşüm kapsamında inşaat yapacak olan kurum, gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerin;
– İşlem,
– sözleşme,
– devir ve tesciller ile uygulamalar;
* noter harcı,
*tapu harcı,
*belediyelerce alman harçlar,
*damga vergisi,
*veraset ve intikal vergisi,
*döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden;,
*kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden
Muaftır.
2- Riskli alanlarda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, ilgili kurum adına değil de, kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde, riskli alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınmaktadır.
3- Uygulama alanındaki mevcut yapıların İmar Mevzuatına uygun olup olmadığına bakılmaksızın, (1) ve (2) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.
4- Alınmaması gereken vergi, resim ve harç ile ücretler şunlardır:
1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları,
2) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi (4 sayılı tarife) uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları,
3) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelerce alınan harçlar,
4) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi,
5) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi,
6) Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere, belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret,
7) Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi.Bu yazı 2392 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZYAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
SON YORUMLANAN HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR

BUGÜN ULUSAL VE YEREL GÜNLÜK BİR GAZETE ALDINIZ MI?


YUKARI