Bugun...
ESNAFA CİRO KAYBI TESTEĞİ NASIL UYGULANACAK?


Sabri Arpaç MALİ GÖZLE..
sabriarpacymm@gmail.com
 
 

6 Şubat 2021 tarih ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 3506 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ‘’Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar” yürürlüğe girdi. Çok geç verilmiş bir karar olmasına karşın, esnafımız için verilmiş doğru bir karardır. Ancak, ciro kaybının yüzde elli oranı şeklinde belirlenmesi bazı haksız uygulamalara neden olacağını şimdiden belirtmek gerekir.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar Uygulamasından yararlanmak isteyen yiyecek içecek faaliyet mağdurlarının ciro kaybına uğrayan ve destekten yararlanmak isteyen mağdurlar 31 Mart günü saat 23.59 kadar başvuruda bulunabilecekler. Başvurular e-Devlet üzerinden www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabileceklerdir. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından taahhütname elektronik ortamda onaylanacaktır.

Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapılır. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınır.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Buna göre, söz konusu destek programından yararlanmak için;

- 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başlayıp işine devam eden,

- 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan,

- 2019 yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup buna oranla 2020 yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan,

- Yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren,

- NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip olan,

- Katma değer vergisi mükellefiyeti olan,

İşletmeler faydalanabilecek. Mükellefler, söz konusu destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabileceklerdir. Ciro kaybı desteği tek seferde ödenecektir. 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmayacaktır. İşletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü oranında uygulanacaktır.

NACE 56 NEDİR?

Avrupa Topluluğu’nun Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması anlamına gelen NACE’nin İngilizce açılımı National Association of Colleges and Employers’ olup, Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır.

NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında bu kod kullanılmaktadır. Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı da bu kodu kullanmaktadır. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC) ile ilişkisinden dolayı NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistikî verileri dünya düzeyinde karşılaştırmasında kullanılmaktadır.

NACE Kodu mevzuatımıza 19.01.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ile girmiştir. Daha sonra 03.06.2012 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Borsalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik’ın geçici 3’ncü maddesi ile oda ve borsa üyelerinin faaliyet kodları ve buna bağlı olarak meslek gruplarının belirlenmesi görevi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi Sisteminde de vergiler için kullanılacak NACE kodunu almak mümkündür. Nitekim, Vergi Levhasında üzerinde bulunan barkod’lu kod aynı zamanda NACE kodudur.

ÖDEMELERDE ESAS ALINACAK BEYANLAR

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak 2021 itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacaktır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 yıllarındaki dönemlere ilişkin verilen beyannameler bu konu ile ilgili düzeltme beyannameleri dahil ciro hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

CİRO KAYDI DESTEĞİ NE KADARDIR?

Ciro kaybı desteği tek seferde ödenecektir. 2.000 TL’den az, 40.000 TL’den fazla olmayacaktır. Ödenecek işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü oranında ödenecektir.

ÖDENECEK CİRO PİRİMİNDE DAHA ÖNCE ÖDENEN MİKTAR DÜŞECEKTİR

Bilindiği gibi; daha önce de küçük de olsa bazı ödemeler yapıldı. 17 Şubat 2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı Tebliği’nin 4’ncü maddesinin 4’ncü bendinde ki ‘’ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri 3.000 Türk Lirası tutar, bu Tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.’’ Denilmektedir.

Yani, daha ciro kaybı nedeniyle ödenecek miktardan daha önce aldığı 3 bin TL düşecek bakiyesi kendisine ödenecektir.

ÖRNEK UYGULAMALAR

ÖRNEK 1: 2019 yılı cirosu 2 milyon TL iken 2020 de ise 900 bin TL’ye inmiştir. 2.000.000 – 900.000= 1.100.000 TL eder. Ciro kaybı 1.100.000/2.000.000=0.55 eder. Kaybedilen ciro olan 1.100.000 TL’nin yüzde 3’ü olan 33.000 TL alacaktır.

ÖRNEK 2: 2019 yılı cirosu 2 milyon 999 TL iken 2020 de ise 400 bin TL’ye inmiştir. 3.000.000 – 400.000= 2.600.000 TL eder. Ciro kaybı 2.600.000/3.000.00=0.86 eder. Kaybedilen ciro olan 2.599.000 TL’nin yüzde 3’ü olan 78.000 TL olarak hesaplanır. Ancak yararlanacağı miktar 40 bin lirayı geçemeyeceği için 40 TL alacaktır.

ÖRNEK 3: 2019 yılı cirosu 3 milyon 001 TL iken 2020 de ise 401 bin TL’ye inmiştir. 3.000.001 – 400.001= 2.600.000 TL eder. Ciro kaybı 2.600.000/3.000.001=0.86 eder. Kaybedilen ciro olan 2.600.000 TL’nin yüzde 3’ü olan 78.000 TL olarak hesaplanır. Ancak yararlanacağı miktar yoktur. 1 TL’lık ciro fazlalığı için 40 bin lira değil 1 kuruş bile alamayacak daha önce aldığı 2 bin lira ile yetinecektir.

ÖRNEK 4: 2019 yılı cirosu 2 milyon 500 bin TL iken 2020 de ise 900 bin TL’ye inmiştir. 2.500.000 – 900.000 = 1.600.000 TL eder. Ciro kaybı 1.600.000/2.500.000=0.36 eder. Kaybedilen ciro olan 1.600.000 TL’nin yüzde 3’ü olan 78.000 TL olarak hesaplanır. Ancak yararlanacağı miktar 40 bin lirayı geçemeyeceği için 40 TL alacaktır.

 

ÖRNEK 5 : 2019 yılı cirosu 2 milyon 990 bin TL iken 2020 de ise 990 bin TL’ye inmiştir. 2.990.000 – 990.000 = 2.000.000 TL eder. Ciro kaybı 2.000.000/2.990.000=0.66 eder. Kaybedilen ciro olan 2.000.000 TL’nin yüzde 3’ü olan 60.000 TL olarak hesaplanır. Ancak yararlanacağı miktar 40 bin lirayı geçemeyeceği için 40 TL alacaktır.

 

ÖRNEK 6 : 2019 yılı cirosu 90 bin TL iken 2020 de ise 30 bin TL’ye inmiştir. 90.000 – 30.000 = 60.000 TL eder. Ciro kaybı 60.000/90.000=0.66 eder. Kaybedilen ciro olan 60.000 TL’nin yüzde 3’ü olan 1.800 TL olarak hesaplanır. Ancak yararlanacağı en az miktar 2 bin TL’den az olamayacağı için 2 bin TL alacaktır.Bu yazı 7592 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZYAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
SON YORUMLANAN HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR

BUGÜN ULUSAL VE YEREL GÜNLÜK BİR GAZETE ALDINIZ MI?


YUKARI