Bugun...


Üstü Su, Altı Petrol Kaynayan Göle!..
Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerinbir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi amacıyla ilk toplulaştırma Göle'de yapıldı.

Üstü Su, Altı Petrol Kaynayan Göle!..

Kura nehrinin doğduğu Allahuekber dağlarının eteğindeki Göle ovasında başlayıp kömür yataklarının bulunduğu Göle'ye komşu Şenkaya'ya kadar uzanan petrol yatağının bulunduğu ama yer yüzüne çıkarılamadığını Ardahan'lılar gibi Göleliler de bilmiyor.
Ovası, ormanlarıyla, yaylalarıyla, kaşarı ve hayvancılığıyla ön plana çıkan Küçük batman, Göle İlçesinin yer yüzüne çıkarılmaya hazır yer altı kaynağı olan Petrol gün yüzüne çıkarılacağı günü bekliyor. Göle'li Millet Vekili Orhan Atalay, TPAO Daire Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz'dan aldığı bilgiler ışığında petrol arama çalışmalarının başladığını ve buradaki petrolün Güneydoğu'da çıkarılan petrolden daha kaliteli  olduğunu belirtti. Ama Göle'den başlayıp Şenkaya oradan da Tortum kadar uzanan yer altındaki petrol yatakları teknolojiden yoksun olduğumuzdan dolayı yer yüzüne çıkarılamadı.

**Bir Bardak Ayran Yüzünden Bir Varil Petrolden oldular!..

 Bor  Madeni başta olmak üzere ülke genelindeki yer altı kaynaklarının yer yüzüne çıkarılıp ekonomiye kazandırılacağını söyleyip bu yönde bir adım ileri iki adım geri yapan anlayışın bir dönem başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgeye gönderilen petrol arama ekiplerinin mühendisler eşliğinde petrol aradığı Göle'de çalışan mühendislere yaz sıcağında bir bardak ayran vermeyi çok gören petrolün arandığı bölgedeki köylülere kızan mühendislerin petrol aramayı bırakıp gittikleri öne sürülen Göle'de yoksulluk ve işsizliğin had safhada olması yüzünden göçün  devam etmesi de vahim bir durum arzediyor. GAZETECİ FAKİR YIILMAZ/ÖZEL HABER

Göle'nin Yolu Bölünemedi
Ama Arazileri Toplatıldı!
Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerinbir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi amacıyla ilk toplulaştırma Göle'de yapıldı.
Göle'nin Yolu Bölünemedi Ama Arazileri Toplatıldı!

**Ama Göle Yolu Bir Türlü Bölünemedi!

25/05/2019 TARİHLİ HABER

Karların erimesiyle birlikte yeniden sular altında kalan Göle Ovasını ikiye bölen ve İlçeyi Ardahan'a bağlayan Ardahan-Göle yolunda bölünme çalışmalarının yıllardır bitirlemezken ve bitirlmesi yılan hikayesine dönen yolun yapım çalışmalarınn yeniden başladığı görülen Göle ilçesinde ki 16 köyde arazileri toplulaştırıldı.

Ardahan-Göle yolunda yeniden çalışmaların başladığı şu günlerde Ardahan'ın en büyük ilçesi olan ve aynı zaman da AK Partili Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay'ın da ilçesi olan Göle ilçesinde DSİ tarafından 16 köye ait 260 bin dekar arazi toplulaştırıldı.

Devletin, sürdürülebilir tarım politikası ve tarım reformu kapsamında çeşitli nedenlerle tarımsal faaliyetler yapmaya imkan vermeyecek şekilde parçalanmış ve bozuk şekilli parsellerin bir araya getirilerek daha düzenli parsellerde daha profesyonel tarım yapılmasının hedeflendiği arazi toplulaştırması kapsamına Göle ilçesi de dahil edildi.

Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren tarımsal alanlarda arazi toplulaştırma çalışmalarında yetkinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü´nde devir edilmesiyle birlikte başlayan çalışmalarda ilk etapta Göle ilçesine bağlı 16 köyün 260 bin dekar arazisi sisteme dahil edildi.

Toplulaştırma çalışmaları hakkında açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Ardahan İli Göle İlçesine bağlı 16 köyde 260 000 dekar arazi toplulaştırıldı. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları devam ediyor” dedi.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR? 

Arazi toplulaştırması; Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerinbir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI” denmektedir.

Soru 2:Arazi toplulaştırmasında amaç nedir? Arazi toplulaştırmasının amacı, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı ile üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. Arazi Toplulaştırması bir yönüyle de Kadastronun yenilenmesi demektir.

Soru 3: Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler?

Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler şunlardır :

a) Arazi parçalanmasının tarım işletmelerinde işgücü, girdi, sermaye ve üretim kayıplarını artırması,

b) Arazilerin bir kısmının mevcut servis yolları, sulama ve drenaj kanallarından yararlanamaması,

c) Parsellerin miras yoluyla bölünmesi veya şekillerinin bozuk olması,

d) Sulama, toprak muhafaza veya devlet yolu gibi projelerle yeni kanal ve yollarla parsellerin daha da parçalanması,

e)Topografik yapının  parsel sınırlarına bağlı kalmaksızın arazi tesviyesini gerektirmesi

f) Sulama, karayolu, otoyol ve demiryolu gibi kamu yatırımlarında kamulaştırma bedellerinin yüksekliği vb. gerekçelerden biri veya birkaçının bir arada  mevcut olması arazi toplulaştırmasını gerekli kılmaktadır.

Arazi toplulaştırmasının faydaları nelerdir? Arazi toplulaştırması ile; -Parçalılık azalmakta, -Sosyal Problemler çözülmekte.(Sınır, Yol, Hisseli parseller vb.) -Tarıma elverişli düzenli ve ideal şekilli parseller oluşmakta, kullanılamayan küçük parçalı araziler kullanılabilir hale gelmekte, -Her parsel yol ve sulama ağı ile irtibatlandırılmakta, -İşlenebilir arazi artmakta ve ayrıca yakıt tasarrufu artmakta, -Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmakta, -Arazinin değeri en az iki kat artmaktadır. -Kadastro yenilenir.

-Kırsal alanda sosyal huzur ve “İşletme Bütünlüğü” sağlanır.

Soru 5: Arazi Toplulaştırma çalışmalarının aşamaları nelerdir?

Arazi toplulaştırma çalışmaları;

- Toplulaştırma alanının tespiti - Sabit  tesislerin tespiti - Mülkiyet bilgilerinin oluşturulması - Harita veri tabanının oluşturulması - Arazi derecelendirilmesi - Yeni parselasyon bloklarının oluşturulması - Çiftçi tercihlerinin alınması - Toplulaştırma projelerinin yapılması ve itirazların incelenmesi - Yeni  parselasyon planlarının araziye aplikasyonu - Tescil ve yer teslimi aşamalarından oluşmaktadır.

Soru 6: Toplulaştırma çalışmaları sadece bir köye yönelik mi uygulanır?

Hayır.  Toplulaştırma çalışmaları; Köy, belde veya havza esas alınarak o yerin  sınırları içerisindeki gerçek ve tüzel kişilere ait arazide  uygulanır. Bazı hallerde bir köyün tapulama sınırları içerisinde  kalan arazisinin bir bölümünde de toplulaştırma uygulanabilir.

Soru 7: Arazi Toplulaştırma çalışmalarının vatandaşa maliyeti nedir?

Toplulaştırma çalışmaları vatandaşa mali bir külfet getirmemektedir. Tüm masraflar Devlet tarafından karşılanmaktadır. Ancak kanal ve yol gibi ortak kullanım alanları için tarlalardan ortalama % 5 -6 ya varan kesintiler yapılmaktadır.

Soru 8: Kıymetli arazilerin değerlendirilmesi ve değişimi nasıl olacak?

Proje alanında yapılan toprak tahlilleri ile arazinin konumu köy ve şehir merkezine uzaklığı. Asfalta uzaklığı yolunun olup olmadığı, verimliliği, toprak derinliği…vb  gibi durumlar göz önüne alınarak her parselin puanı belirlenecek ve yeni parseller buna göre oluşturulacak. Değişimler yapıldığı takdirde buna göre yapılacaktır.

Soru 9: Asfalt kenarındaki yerim başka bir yere gider mi? Toplulaştırma çalışmaları sırasında asfalt, dere, yerleşim yeri…vb önem arzeden yerler kendi içinde değerlendirilir. Yani asfalt kenarındaki tarla yine asfalt kenarında kalır.

Soru 10: Sulu yerdeki tarla kuru yere gider mi ? Sulu arazi kuruya  kuru arazi suluya taşınmaz.

Soru 11: Tek parça arazim var elimden alınır mı? Tek parca arazi küçük de olsa o kadar alan değerlendirilir. Elinden alınmaz.

Soru 12: Hisseli yerimiz var köyde kardeşim kullanıyor. Tarlamız bizden alınıp kullanan kardeşime verilir mi? Kullanan  kullanmayan ayrımı yapılmaz. Herkes kendi hissesine düşen miktar tarlayı alır.

Soru 13: Çiftçiler istemese de toplulaştırma yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Öncelikle çiftçilerin muvafakatine dayalı toplulaştırma yapılması esastır. Ancak kamu yararı söz konusu olduğunda  zorunlu toplulaştırma yapılabilmektedir. 3083 sayılı Kanun bu yetkiyi Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne vermiştir.

Soru 14: Sabit tesisler (bahçe, ev, artezyen, bağ vs.) toplulaştırma çalışmalarında nasıl değerlendirilir? Toplulaştırma alanı ile birlikte mahalline gidilerek, sabit tesisler (Kuyu, bağ, bahçe, meyvalık, fidanlık…vb) tutanakla belirlenerek toplulaştırma çalışmalarında dikkate alınır. Yeni parselasyon planlamasında sabit tesisler dikkate alınarak maliklerine verilir.  Ancak toplulaştırma ilanından sonra yapılan sabit tesisler dikkate alınmaz.

Soru 15: Arazi toplulaştırmasında İntikalleri yapılmamış parseller kimin adına tescil edilir? Tapu kimin adına ise toplulaştırma sonucundaki yeni parseller o kişi adına tescil edilir. Bu nedenle toplulaştırma öncesi veraseten intikallerin ilgili malikler tarafından yapılması ve iştirak halinde mülkiyetlerin müşterek mülkiyetlere dönüştürülmesi gerekmektedir.

Soru 16: Hisseli parseller toplulaştırma çalışmalarında nasıl işlem görür?

Hisseli parseller toplulaştırmada malikleri isteği doğrultusunda hisseler oranında ayrılarak müstakil parsel yapılabilir. Tapu kimin adına ise toplulaştırma sonucundaki yeni parseller o kişi adına tescil edilir. Bu nedenle toplulaştırma öncesi veraseten intikallerin ilgili malikler tarafından yapılması ve iştirak halinde mülkiyetlerin müşterek mülkiyetlere dönüştürülmesi gerekmektedir.

Soru 17: Çiftçilerin muvafakatından neyi anlamalıyız? Toplulaştırmanın yapılacağı proje alanındaki arazinin yarısından fazlasına malik bulunan ve sayıca maliklerin üçte ikisini (2/3) teşkil eden arazi sahibi çiftçilerin muvafakatı ile isteğe bağlı toplulaştırma yapılır. Bu karar proje alanındaki bütün malikleri bağlar. Çifte ekseriyetin sağlanması için ilan süresince arazi maliklerinden yazılı muvafakat istenir. Çifte ekseriyet sağlandığı takdirde bu alan isteğe bağlı toplulaştırma alanı olarak tespit edilir Çifte ekseriyetin sağlanamaması halinde ise Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile zorunlu toplulaştırma kararı alınabilir.

Soru 18: Köyümüzde/Kasabamızda toplulaştırma yapılmasını istiyoruz. Ne yapmalı? Nasıl ve nerelere başvurmalıyız? Toplulaştırma talepleri konusunda kurumumuzca ferdi başvuru kabul edilmemektedir. Bu konudaki talepler köylerde muhtarlar, kooperatif, sulama birlikleri vasıtasıyla veya köy halkının yoğun katılımının olduğunun anlaşılabileceği toplu dilekçelerle; belde ve ilçelerde ise belediye başkanlıklarınca yapılabilir. Yapılacak başvurular Tarım Reformu Bölge Müdürlüklerine veya Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne yapılabilir.

Soru 19: Bugüne kadar ne kadar miktarda arazi toplulaştırma çalışması yapıldı? Bugüne kadar Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 000 000 (Birmilyon) Hektar alanın toplulaştırma çalışması tamamlanmıştır. Bu alanlarda yeni parselasyon planları oluşturulmuş, çiftçiler yeni arazilerini ekip dikmeye başlamışlardır.

Soru 20: Arazi toplulaştırması hedefinin gerçekleşmesinin ekonomiye katkısı nedir? Bu hedef gerçekleştirildiği taktirde; köy merkezi ile parseller arasındaki ulaşım kısaltılarak zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak olup, yapılan teknik hesaplara göre, toplam 14 milyon hektar arazinin toplulaştırması tamamlandığında yılda 2,1 milyar TL veya yılda 4,2 milyon ton ürün (buğday) kazanımı sağlanacaktır. Ayrıca; Tarım alanlarından kaynaklanan sera gazı salınımları da azalacaktır.

**Devlet ve Devlet Adamlığı..

34 yılı bulan gazetecilik hayatımda devlet, devlet adamı ile vatandaşın arasına hep 3. göz olmaya çalıştım.

Tabi bunu yaparken amacım devletin ve onu temsil eden devlet adamının göremediklerini anlatmak ve yaşanan sorunlara çözüm bulmalarına katkı sunmak oldu.

Ama zaman zaman da gerek devletin, gerekse onu temsil edenlerin yada benim çözülmeyecek sorun olmayan irili, ufaklı hatalar denebilir, bilmeden olabilir nedenler dolaysıla karşı karşıya da gelmedim değil..

Belki de 3. gözün kör olmasından yana bir devlet anlayışı ile karşılaşıp, onu temsil eden adamları ile aşağı, yukarı tartışmalara, hatta davalara girip, çıktım..

Bu durum halada devam ediyor..

Ama gerek gazeteci olarak, gerek iki stk başkanı olarak veya bir inan olarak hep bu dünyaya yön veren liderlerin devleti yönetme, vatandaşa bakışlarına yönelik hep araştırmam olmuş ve onlar lider versiyonuna koyan bakışları ile hareket etmeye çalışmış ve karşımda-kilerden de onu beklemişim.

Ve milyonların yakından takip etmeye devam ettiği Atatürk başta olmak üzer bir çok lideri anlamaya, anlatmaya çalışmışım.

İşte aşağıda ki tespitle bir kez daha anlaşılması için çabalanan ve ders alınması gereken yönleri ile Atatürk ve devlet vede develet adamlığı nasıl olmalıya bir bakalım derim;

'Yirminci yüzyılın en etkili devlet adamları ve komutanları arasında ismi daima ön sıralarda yer alan Mustafa Kemal Atatürk, insanlığın en büyük evlatlarından birisidir. Fakat ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü sadece kazandığı askeri savaşlarda aramak hatasına düşmektedirler. Ve bu hata da diğer bürokrasi gibi olması gereken askeri kanadı daha güçlü kılıp, hatta ülkemizde yaşanan darbeler gibi hukuk dışına çıkıp bu yönde teşebbüslerde bulunacak kadar cesaretlendirmektedir..

Kuşkusuz ki, uzun süren savaşlarda yorgun ve yoksul düşmüş bir milletin, bağımsızlık fikri etrafında birleştirerek zaferler kazanan Mustafa Kemal büyük bir kumandandır. Yoksunluklar içinden muzaffer bir ordu çıkarmak, tarihin az sayıda büyük kumandanına nasip olabilecek bir ayrıcalıktır.

Ancak, Mustafa Kemal'in asıl büyüklüğü, askeri başarıları heba edecek bir güç sarhoşluğuyla değil, bilinçli bir devlet adamı olarak aklıyla hareket ederek yeni Cumhuriyeti çok güçlü bir biçimde yapılandırmasıdır.'

Kısacası; Mustafa Kemal'in bir devlet adamı olarak portresini çizmeye çalıştık. Hepimizin devlet denen ve onu temsil edenlerden özlemle beklediği 'Kuşatıcı bir dünya görüşüyle hareket eden!' büyük bir liderin devlet adamlığını anlatırken elbette eksik kalan yanlar olacaktır.

Onuda bizler yani başta şu an devlet olan ve onu temsil edenler tamamlamalı diye düşünüyorum..
Kaynak: Ardaha Haberleri

Editör: Ardahan Haberi

Bu haber 6206 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI