Reklam
Bugun...


VALİLİĞİN MUTLU GÜNÜ
Ardahan Valiliği çalışanlarından olan Şenol Bozkurt, Rahmete Zeybek ile dünya evine girdi. Valinin fotoğrafçısı görevini yürüten Bozkurt pazar günü Ardahan'da yapılan ve yakınlarının katıldığı düğün ile hayatlarını birleştirdiler. Hayat boyu yol almaya karar verdiği eşi Rahmete Zeybek ile Ardahan merkezde bulunan bir salonda yapılan düğünle mutlu günlerini perçinleyen eşlere mutluluklar diliyoruz.

VALİLİĞİN MUTLU GÜNÜ

SÎZDE KONUĞUMUZ OLUN..

Gazeteci Fakir Yılmaz ile Özlem Şeyma Yılmaz'ın Birlikte Hazırlayıp Her Pazar Günleri ve Hafta İçi Özel Programlarla Sunduğu 'Gazetecilerle Gündem' TEMPO TV'de 

Sizde Tempo TV ekranına konuksunuz..

MERHABA Ardahan’daki gelişmeleri görüntülü izlemeniz için youtube ArdahanTV Kanalımıza abone olmanız umuduyla. Son iki haberimiz için TIKla abone ol, izle..  

https://www.youtube.com/channel/UCDwxU5TIdZejp-mbbNw5fmw

UNUTULAN HAVAALANI RAPORU..

Bugün ben yazmayacağım, 9 yıl önce yazılmış ve tarafımızca yayınlanmış bir raporu yeniden yayınlayacağım. Hem de birçok sorunun gibi oda unutulmuşken...
İşte 'Beni unutma' diyen o rapor..

NEDEN ARDAHAN HAVA ALANI?
Konu: Hava Alanı İhtiyacı
Tarihten günümüze bölgelerin gelişmişlik düzeyleri, coğrafi konumlarına ve buna bağlı olarak o bölgeden geçen ulaşım yolları ve türüne göre belirlenmiştir. Liman kentleri ile bunlara ulaşım sağlayan kara ve demir yolları üzerinde bulunan yerleşim yerlerinin gelişmesinde, üzerinde bulundukları yollar başlıca etken durumundadır. 
Örneğin İstanbul'un liman kenti olarak önemli bir konumda olmasının yanı sıra, Anadolu'ya bağlanan kara, demir ve havayolları varlığıyla da bu önemi çok daha artmaktadır. 
Esasen kara ve demir yolu oluşumunu, konumu ve liman varlığı belirlemektedir. Gelişmiş birçok yerleşim biriminde aynı durum rahatlıkla görülebilmektedir. 
1990 öncesi henüz dağılmayan Sovyetler Birliği döneminde Ülkemizin adeta kör noktasını oluşturan bu ülkeye bitişik sınır kentlerimiz, sırf konumları nedeniyle yeterince gelişememiş, dolayısıyla kendi ihtiyacı olan ulaşım ağı yatırımlarından yeterli miktarda yararlanamamıştır. 
O dönemde Ülkemizin doğusunda, en kör ve sapa noktasında bulunan İlimiz, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, doğu ve batının tam ortasında adeta merkez konumunda kalmıştır. Avrupa'nın ve dolayısıyla Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı konumuna ilaveten, aynı zamanda Karadeniz Bölgesiyle Doğu Anadolu Bölgesinin geçiş noktasını da oluşturmaktadır.
Ülkemizin Kafkasya ülkeleriyle çeşitli alanlarda her geçen gün artan münasebetlerine paralel olarak, ülkemizi ilimiz üzerinden Kafkasya'ya bağlayan kara ve demiryolu inşaatları da hızla yapılmakta, bu anlamda yıllarca yatırım alamamış ilimize, Kars-Tiflis Demiryolu, Şavşat-Ardahan Sahara Tüneli, Ardahan-Posof Ulgar Tüneli ve bunlarla birlikte bölünmüş yol yapımı çalışmaları gibi büyük projeler hızla uygulanmaktadır. Konum itibarı ile kuzey ve doğusunda Gürcistan ve Ermenistan, kuzey batısında Artvin, Batısında Erzurum ve güney doğusunda da Kars illeri yer almaktadır. Erzurum'a bağlı Şenkaya, Oltu ve Olur İlçeleriyle, Artvin'e bağlı Şavşat ve Ardanuç ilçeleri, bağlı oldukları illerden ise Ardahan'a daha yakın konumda yer almaktadırlar. Bu yüzden buralarla sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler oldukça yoğundur.
Yerleşim Yeri Mesafe(km)
Artvin- Trabzon 234
Artvin- Yusufeli 73
Artvin- Şavşat 72
Ardahan- Şavşat 49
Ardahan- Yusufeli 159
Ardahan- Artvin 120
Ardahan- Şenkaya 90
Erzurum - Şenkaya 169
Ardahan-Oltu 112
Erzurum- Oltu 118
Ardahan -Olur 122
Erzurum- Olur 174
Komşu ülke Gürcistan'a açılan Posof Türkgözü ve Çıldır Aktaş olmak üzere iki sınır kapısı bulunmakta, bunlardan Posof Türkgözü sınır kapısı Gürcistan'ın Ahıska vilayetine, Çıldır Aktaş sınır kapısı ise Ahılkelek vilayetine bağlanmaktadır.
Sınır Kapısı Yerleşim Yeri Mesafe(km) Yerleşim Yeri Mesafe(km)
Posof Türkgözü Ahıska 34,2 Ahıska- Tiflis 208
Çıldır Aktaş Ahılkelek 40 Ahılkelek- Tiflis 164
Hopa Sarp Batum 19,1 Batum-Tiflis 370
Posof Türkgözü sınır kapısıyla Tiflis arasındaki mesafe (242 km.) ve Çıldır Aktaş sınır kapısıyla Tiflis arasındaki mesafe (204 km.) tabloda da görüldüğü gibi Ülkemizi Kafkasya'ya bağlayan diğer kara sınır kapılarındaki mesafelerden daha kısadır. Bu durum Ardahan için ciddi bir avantaj oluşturmaktadır.
2013 yılı itibariyle 106.643 kişilik yerleşik nüfusa sahip olan Ardahan'ın, 497.874 kayıtlı nüfusu da büyük batı illerinde yaşamaktadır. 
Çeşitli nedenlerle Ardahan dışında yaşayan yöre insanının büyük bir bölümü yöreyle bağlantılarını devam ettirerek düzenli olarak gidip gelmektedirler. 


Yine başka bir il nüfusuna kayıtlı olup Ardahan'da ikamet eden 13.756 kişi iş ve eğitim amaçlı olarak ilde yaşamaktadır. Özellikle yaz aylarında gelen ziyaretçilerle ek olarak bölgede yapılan çeşitli festival ve şenliklerle il nüfusu bu mevsimde yükseliş göstermektedir.
Yapımına 2010 yılında başlanan Ardahan Organize Sanayi Bölgesi 2012 yılı sonu itibarı ile tamamlanmış ve 12 girişimciye yer tahsisi yapılarak üst yapı çalışmalarına başlanmıştır. 
Kalkınmada öncelikli iller kapsamında 6. Bölgede bulunması, yatırımcılar açısından cazip bir konum oluşturmaktadır. Bununla birlikte Ardahan, Türkiye 2023 Turizm Strateji Planında Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Kars ile birlikte kış turizmi gelişim koridoruna dahil edilmiştir. 
26.07.2010 tarihinde turizm alanı olarak ilan edilen Yalnızçam Uğurludağ Kış Sporları ve Yayla Turizm Merkezinde, 2013 yılında telesky, telesiyej, yol, su ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarının yanı sıra, İl Özel İdaresince 75 yataklı otel inşaatına da başlanmıştır. 
Bölgedeki turizmi yaz ve kış aylarında ciddi anlamda canlandıracak olan turizm bölgesindeki inşaatların 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır. İlimiz özellikle büyük baş hayvancılık alanında da ülke çapında ön sıralardadır. Büyükbaş hayvan üretiminin %4-5 lik kısmı Ardahan'da gerçekleşmektedir. 
Ciddi mera varlığına sahip olan ilimiz, doğal et ve süt ürünleri konusunda büyüme sürecine girmiştir. Doğasının zengin bitki örtüsü, flora ve kendine özgü endemik bitki çeşitliliği arıcılık sektörüne de olumlu etki yaparak yüksek kaliteli bal üretimini desteklemektedir.
Bakü-Tiflis-Ceyhan , Tanap ve Şahdeniz petrol ve doğalgaz iletim hatları gibi büyük uluslararası enerji hatları Ardahan üzerinden Anadolu'ya giriş yapmasıyla ilimiz enerji koridoru haline gelmiş, bu durum stratejik anlamda bölgeyi önemli kılmıştır. 
İl sınırları içinden doğup, Gürcistan'ın Başkentini ikiye bölerek Azerbaycan'dan Hazar Denizine dökülen Kür (Kura) Nehri, aktığı yatak boyunca bir kültür birliği oluşturmasıyla birlikte, üzerinde yapılacak ve yapılmakta olan baraj ve enerji santrallarıyla da yoğun bir çalışma alanı halindedir.
2009 yılında eğitim-öğretime başlayan Ardahan Üniversitesi günümüzün modern ve teknolojik üniversite yapısına kavuşmak amacıyla fiziki ve akademik yapılanmasını hızla devam ettirmekte olup 2009 yılında 1087 öğrenci ve 155 akademik ve idari personelle eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 
Üniversitemiz her geçen yıl artan kapasitesiyle 2013 yılı için 5200 öğrenci (154 yabancı uyruklu öğrenci) hedeflemekte olup birçoğu diğer illerden gelen toplam 360 akademik ve idari personelle gelişimine devam etmektedir. 
Ayrıca 2009 yılında kurulan Kafkasya Üniversiteler Birliğine üniversitemiz ve ilimiz merkez seçilmiş olup Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, KKTC gibi farklı ülkelerden katılımlarla düzenli olarak şehrimizde çeşitli uluslararası sempozyum ve seminerler düzenlenmektedir.
Kısaca ve özetle sayılan özellik ve potansiyeliyle gelişmekte olan ilimizin ulaşım sorunları, karayolları ve tünel inşaatları tamamlandıktan sonra ortadan kalkacak, planlama aşamasındaki Ardahan-Kars demiryoluyla da Kars-Tiflis Demiryoluna bağlanma şansı elde edecektir. 
Böylelikle kara ve demiryolu ulaşımı sorunsuz hale gelmektedir. Ardahan'a hava yolu ulaşımı ise, 100 km. uzaklıktaki Kars Havaalanı üzerinden sağlanmaktadır. Bu durum hem mesafe hem de kış aylarında yaşanan ulaşım güçlüğüyle birlikte, Ardahan'ı Kars'a bağlı kılarak tercih edilmeme sorunu oluşturmaktadır.
Bilindiği gibi yolcu taşımacılığında son yıllarda hava yolları, güvenliği, çabukluğu , rahatlığı ve konforu nedeniyle en çok tercih edilen ulaşım türü halindedir. Havaalanı varlığı yörenin yatırım, turizm, sanayi, nitelikli personel varlığı ve diğer hareketler konusunda da belirleyici unsurları arasındadır. Turizm, sanayi, eğitim, tarım, dış ticaret konularında yukarıda belirtilen yönleriyle ön plana çıkan Ardahan'ın, rahatlıkla ulaşılabilir bir konuma gelebilmesi ve gelişen sektörlerin bu anlamdaki engellerinin ortadan kaldırılması için, Ardahan'a komşu Artvin ve ilçeleri ile Erzurum'un Oltu, Şenkaya ve Olur gibi yerleşim yerlerine de hizmet edecek, ayrıca gerektiğinde Gürcistan Ahıska ve Ahılkelek bölgelerinin de rahatlıkla kullanabilecekleri Ardahan merkezinde bir Havaalanına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yazıda gösterilen mesafe cetvelleri incelendiğinde durumun gerçekliği ve gerekliliği bir kez daha görülecektir.
Bu anlamda Ulaştırma Bakanlığı ve İl Özel İdaresince 1997 yılında bir çalışma yapılarak yer tespiti tamamlanmış, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt , Edegül, Kazlıköy köyleri ve Halilefendi mahallesi bölgelerinde toplam 1200 hektar' lık alan belirlenerek kamulaştırma planları hazırlanmıştır.
Arz ederim. 01.07.2013
Mete ÖZDEMİR/Ardahan eski İl Özel İdare Genel Sekreteri

Arşiv Haber: 02/07/2020 tarihli haberler/yorumlar

Devletin Zirvesi Saffet Kaya'nın Düğünündeydi..
arşiv haber 27/08/2017 tarihli haber/yorum/reklmlar
3 Dönem Ardahan Milletvekilliği yapan Ardahan eski Milletvekili Saffet Kaya devletin zirvesinde buluna birçok tanınan isimin şahitliği ile kızını evlendirdi.

Kızı Demet Kaya’yı İbrahim Günay ile evlendiren Ardahan eski Milletvekili Saffet Kaya’nın düğününe devletin üst zirvesinde bulunan Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz, Bülent Arınç, Faruk Çelik, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ve Anayasa eski başkanı Haşim Klıç gibi önemli isimler katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in nikâhlarını kıldığı, Bakan ve Milletvekillerinden oluşan 16 Nikâh şahidinin bulunduğu düğün Ankara’da Çınar kasrında binin üzerinde elit konuğun katılımı ile gerçekleşti.

**Saffet Kaya: Kazanacak olan Ardahandır..

04/06/2015 Tarihli Haber

Seçime bir gün kala Ardahan’a gelecek olan Cumhurbaşkanının Ardahan ziyaretinin siyasi olmadığına inandığını belirten Ardahan Bağımsız Milletvekili Adayı Saffet Kaya Cumhurbaşkanı AK Parti için geliyorsa onunda AKP’yi kurtaramayacağını belirtti.

Düzenlediği toplantıda 8 Haziran’da kazanacak olan birisinin kendisinin olacağını belierten Ardahan Bağımsız Milletvekili Adayı Saffet Kaya Ardahan’ın iki milletvekilinin birini kendisi, diğerninin ise HDP olacağını da söyledi.
İktidar partisinin devletin tüm imkanları ile oy devşirmeye çalıştığınıda belirten Ardahan bağımsız Milletvekili Adayı Saffet Kaya Ardahanlınım ön teahamülde istemediği biriyle yani vekilliği boyunca Ardahan’a hizmet etmeyen, 4 yıl boyunca vatandaşın telefonuna çıkmayan Orhan Atalay’a yeniden oy vereceğine inanmadığınıda belirtti.

**Üniversitelileri karşılamaya hazır mıyız?

Kızım Şeyma’nın mesleğimizi seçip, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin İletişim Fakültesinin Gazetecilik Bölümünü kazandığı şu günlerde bizim gibi bir çok ailenin çocuklarını Üniversiteye yerleştirme heyecanı taşıdığı şu günlerde Ardahan'ın yeni ve bir önceki dönemler de ARÜ’de okuyan öğrencilere hazırlar mı?
Bilmem ama başta öğrenci yurdu sorunu olmak üzere bir çok sorunu hala aşamayan ama Kafkasya'lara aday olduğu söylenen rektörsüz Ardahan Üniversitesi ve Ardahanlıların geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda sanki 2016-2017 Eğitim/Öğretim sezonuna hazırlıksız yakalanacak gibi..
Çünkü okulların başlamasına kısa bir süre kaldığı şu günlerde gerek, hala Rektörsüz olan üniversite, Müdürsüz olan Ardahan İl Milli Eğitim’den yaklaşan eğitim/öğretim dönemine yönelik hiç bir ses seda çıkmıyor..
Evet bizim Şeyman’nın kayıt işlemleri heyecanı içinde Sivas’a gitme hesapları yaptığı bu günlerde, onlarca ailenin Ardahan’a gelmeye hazırlanırken Ardahan Üniversitesi, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurumlar kente gelecek olan öğrencilere, öğretmenlere ne kadar hazır..
Ardahan'ın yeni valisi başta olmak üzere yerelde ki tüm yetkili ve ilgilileri şu günlerde yapacakları toplantılar ile eksiklikleri gözden geçirmesi gerektiğini hatırlatırken üniversite kazanan tüm adaylara da başarılar diliyorum..
 
**Adayım demekle olunuyor mu?
 
Dün cep telefonuma gelen mesajda yaklaşan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ardahan Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu ve bu yönde parti binasonda bir basın toplantısı yapacağını belirten Mühendis Serhat Aslangörür biz gazetecileri CHP İl’e davet ediyordu.
Evet seçim yaklaşıyor ve Aslangörür gibi bir çok insanın gönlünde yatan, ‘Bende adayım’ Aslan’ı kükremeye başlamıştı..
‘Hayırlı olsun’ demekten başka ne yapabi liriz ki diye düşünürken, ‘Ardahan’ı idare etmeye aday olan Aslangörür’ün bu gazetenin basıldığı İnönü caddesinde ki matbaaya, yada ‘Askeri kışla boşansın, kışla Güzel Sanatlar Fakültesi olsun’ diye imza kampanyası düzenleyen, ama lider olamadığı için bir sonuç alınamayan Atatürk caddesin de ki bakkala kaç kez uğramış acaba?’ diye kendi kendime sormadım değil..
Evet sayın Aslangörür, sayın gönlünde ‘Bende adayım’ Aslanı yatan beyler, son 4 yıldır bir çivinin çakılmasına izin verilmeyen, belediyece de çivi çakılmayan ‘Yenimahalenin, Kaptanpaşa olan sınırı nereden ayrılıyor?’ acaba biliyormusunuz?
Belkide mahalle olur olmaz Yatılı İmam Hatip Öğrenci yurdu yaptırılan, belediyenin çöp arabasının yolunu bilmediği Sapkara gibi Karagöl mahallesinin 2 mahalleye bölündüğünü, Yenimahalle gibi kanali zasyonsuz Halilefendi Kayabaşı’na neden halen Kentsel Dönüşüm uygulanmadığını da soruyor ve biliyorsunuzdur demi?!.
Bilmiyorum ama benim tek bildiğim Serhat Aslangörü’ün benmim matbaamını yeri gibi bu kentte kaç yerel gazetenin çıktığını da bildiğini sanmıyorum..
Ki bu yerel basının sağından, solundan, köşesinden dile getirdiği onca sorunuda bildiğini tahmin etmiyorum..
Yada biliyor da, ama ‘işlerim yolunda, başkanla, iktidarla aramı bozmayayım’ diyenler gibi oda susmayı tercih etmiş, benim gibi başına işler açmamıştır..
Ve aday olup, ‘bu görüp, seçimlere kadar dillendirmediğiz sorunları bizaat ben ve partim çözer’ der, halktan oy isterim demiştir..
Evet hayırlı olsun dediğimiz Serhat Aslangörür’e başarılar diler, kendisiyle birlikte yarışacaklarada artık ortaya çıkın ortaya derim..
***Her şeyi Feto’ya Bağlamak..
 
En son daha kimlerin yaptığı belli olmayan Diyarbakır, Van, Şırnak, Elazığ’da ki patlatılan bombalar ile eylemleri yeniden tartışılmaya başlanan PKK’nın nasıl olup, durdurulacağını ve bunun yolunun neler olduğu konusunda ki fikir ve önerilerin tartışmaya bile cesaret edilemediği bir süreci yaşamaktayız..
Hükümetin ‘PKK’yı durduracak’ diye Hakkari ve Şırnak’ı İl rütbesini söküp, İlçe yapma gibi saçma, sapan yöntemlere başvurduğunu da izlediğimz şu günlerde asıl diğer bir konunun da PKK’nın eleştirelemez olduğuna kendilerini inandırıp, yaşananlara at gözlüğü ile bakan aydın, taraf ve kamuoyu olduğunu da belirtmekte fayda var..
‘PKK Ne yapsın, kardeşim’ diyerek bir taraftan barış isteyip, diğer taraftan da çatışmaları durduracak olan adımlara destek vermeyenlerin bu bakış ve anlayışını da hükümetin, ‘10 Bin Tim daha alacağız’ diyerek yaşananlara barışla değil, daha çok adam öldürecek yeni silahlı güçlerle bakmasından farklı değil..
Ve birde 15 Temmuz’dan bu yana artık gına getiren FETO kelimesine sığınıp, her yaşananı ona ve cemaatine bağlanmasıdır..
PKK ile Feto’nun yıllarca çatıştığını ve Doğu ve Güneydoğu’ya yerleşmeye çalışan Feto’un dershanelerinin PKK’ tarafından yakılıp, yıkıldığını sanki aynı hükümet aynı basın ve medya demedi gibi davranılan şu günlerde her yeni çatışmayı getirip, FETO Terör Örgütü denenlere bağlamakla ülke içinde yaşanan çatışma, kan ve göz yaşını durduracaklarını sananların asıl sorunun Kürt sorunu olduğunu saklamak istediği de diğer bir gerçektir..
Çünkü barışın, kardeşliğin Başkan Erdoğan’ın da ondan öncekilerinin de iktidarlarını devam etmek için zaman zaman kabul edip, zaman zamanda geri adım attıkları Kürt Sorunundan geçtiği de saklanmak istenen diğer bir gerçektir..
Bu nedenle bizlerin yıllarca dikkat çektiğimiz cemaatlerin ülke içinde ülke kurmaya çalışmasının ürünü olan 15 Temmuz’dan sonra FETO-PKK-YPG diyerek, İş-İT’i unutarak, unutturmak isteyerek kapatılamayacağını ve bunların hepsinin bir birinden ayrı konular olduğunu burada belirtmekte fayda var.
Çünkü bunları ‘Sorunun diğer bir çözümü de kısmı değil, Genel Af’tır’ diyen ben değil, Başkan Erdoğan’ın seçtiği yeni Askeri Danışmanı olan diyor..
Aynen şöyle diyor; ‘Bu sorunu, ‘Kürtlere Özerklik ve Federal Yapı’ çözer..’

ki...
Kaynak: Ardahan Haber

Editör: Ardahan Haberler

Bu haber 5025 defa okunmuştur.

YORUMLAR

göleli
05-06-2015 00:24:00

GÖLENİN MTİNGİNE NEDEN GELMEDİNİZ AK PARTİ GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI NEDEN HABER YAPMADINIZ YOKSA PARASINI ALDIĞINIZ SADECE ONU ÖVMENİZİ İSTEYEN ZÜBÜKZADELERİN SİZE İZİN VERMEDİĞİ SÖYLENİYOR.HABERİN OLA SÖZDE HABERCİ

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI