Reklam
Bugun...


SARI SAMAN SARI ALTIN DEĞERİNDE!..
Hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan Ardahanlılar iyiden iyiye soğuyan havaların içeriye kapattığı hayvanlarına altın gibi sarı renkli olan saman ve yem alamayacak ekonomik sıkıntı içinde.

SARI SAMAN SARI ALTIN DEĞERİNDE!..

 

SÎZDE KONUĞUMUZ OLUN..

Gazeteci Fakir Yılmaz'ın Hazırlayıp Sunduğu 'Fakir Yılmaz İle İş Dünyası' adlı programımı izlemek için YouTube ArdahanTV kanalımıza abone olun..

https://www.youtube.com/channel/UCDwxU5TIdZejp-mbbNw5fmw

'Gazeteci Fakir Yılmaz Île Îş Dünyası' Yaşam TV'de Her Cumartesi Günü Saat: 17.00~19.00'da Yaşam TV'de

İZLEMEK İÇİN Yaşam TV Türksat 4A Uydusu Frekans: 12034 MHz Symbol Rate: 27500 Polarizasyom: V (Dikey) Fec: 5/6
Yılda 400 ila 570 bin Büyükbaş hayvanın yetiştirildiği bölgede bu yıl kurak geçen doğadan yeteri kaynak sağlayamayan ve başta Şsp hastalığı olmak üzere birçok hayvan hastalığı ile baş başa kalan Ardahanlılar yöneldikleri, ithal saman ve hazır yemi alamayacak durumda olduklarını belirtirken gramı 534,89 TL. olan sarı altının değerini bulan ve kilosu 900 ila 950 TL.'ye satılan samanı alamama sıkıntısı yaşamaktalar.
Bir çuval yemin 110 TŞ ile 125 Tl. arasında satıldığı Ardahan'da İl dışında diğer illerden gelen samanın pahalılığından yakınırken saman ve yem alamadıklarını belirtmekteler.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 370 lira destek sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar için ilave 100 lira destek verilecek.
TARIMSAL DESTEKLER BELİRLENDİ
"2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli'ne göre yem bitkileri desteğinde ÇKS'ye kayıtlı arazileri üzerinde kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.
Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına olmak üzere, korunga için 90 lira, tek yıllık yem bitkileri için 60 lira, silajlık ekilişler için 100 lira, yapay çayır mera için 150 lira, diğer çok yıllık yem bitkilerinde sulu olanlar için 90 lira, kuru olanlar için de 40 lira olacak.
Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 destek verilecek.
Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı örtü altı ünitelerinde, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 lira ödenecek.
HAYVANCILIK DESTEKLERİ
Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri yaşta, destekleme yılında ilk doğumunu yapan ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağılarıyla son 2 buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağıları için 370 lira destek ödenecek.
Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağıları için 600 lira destek verilecek.
SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLI BUZAĞILAR İÇİN İLAVE 175 LİRA ÖDENECEK
Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılar için ilave 50 lira destek ödenecek
Buzağı desteklemesi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme birim miktarlarının 20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75'i, 101- 500 baş için yüzde 50'si ödenecek.
Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılar için ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.
Çoban istihdamına 5 bin liralık destek
Dişi mandalar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar için ilave 200 lira, programlı aşıları tamamlanması kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için de ilave 200 lira, suni tohumlamadan doğan malaklara aynca ilave 250 lira destek ödenecek.
Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 150 liraya kadar destek verilecek.
En az 1 baş, en fazla 20 baş düve (manda dahil) alımına da Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40'ı kadar destekleme ödemesi yapılacak.
Hastalıklardan ari işletme desteği damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 lira ödeme yapılacak.
Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'na sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave olarak 100 lira destek verilecek.
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş için (200 baş dahil) hayvan başına 250 lira destek ödenecek. Bu Kararın yayımlandığı tarihten sonra besiye alınan hayvanlarda besi başlangıcı ile tahmini kesim tarihinin kırmızı et kayıt sistemine kayıt ettirilme şartı aranacak.
Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.
Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçi başına ilave 2 lira destek ödeme yapılacak.
Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını artıran işletmelere, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun, keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 lira destek ödenecek.
Islah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve Bakanlık HBS sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine hayvan başına 100 lira, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira hayvan başına destek ödemesi yapılacak.
TİFTİK VE İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLERİNE DESTEK
Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira, sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğe de ilave 10 lira ödeme yapılacak.
İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 100 lira, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kilogramına 70 lira ödeme gerçekleştirilecek.
Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye üreticilerine de arılı kovan başına 15, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 lira destek sunulacak.
Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için bin lira, küçükbaş hayvan atıkları için 150 lira atık desteği, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 1,5 lira küçükbaş hayvan başına içinse 1 lira destek ödemesi yapılacak.
Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği dekar başına 50-400 lira olacak.
BALIKÇILIK DESTEKLERİ
Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram dahil, alabalık için kilogram 0,75 lira, yeni türlere kilogram başına 1,50 lira, kapalı sistem üretime kilogram başına 1,5 lira, kilogram üstü alabalık için kilogram başına 1,5 lira, midye için kilogram başına 10 kuruş, sazan için de kilogram başına 50 kuruş destek sağlanacak.
10 bin adet dahil hastalıktan ari kuluçkahane damızlık alabalık desteği balık başına 60 lira, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram dahil kilogram başına 1 lira, balon balığı (Lagocephalus sceleratus) avcılık desteklemesi de 1 milyon adet dahil adet başına 5 lira verilecek
Geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi için 10 metreden küçük balıkçı gemilerine 750 lira ila 1250 lira arasında destek verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarını yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere büyükbaş korumaya hayvan başına 600 lira, küçükbaş korumaya hayvan başına 90 lira, sığır pedigrili korumaya 800 lira, arı korumaya kilogramda 40 lira, ipek böceği korumaya kilogramda 100 lira destekleme yapılacak.
Yeni zararlı organizmaların bulaşmasını engellemek, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin yapılması ile yayılmasını önlemek amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak gerekli karantina tedbirleri kapsamında fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere kilogram başına 15 lira, taş çekirdekli meyvelerde yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere ve 3 lira kilogram bitki karantinası tazminatı destekleme ödemesi verilecek.
Sertifikalı patates tohumu kullanana 100 lira destek
Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir, kanola için 5 lira; susam için 4 lira; arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 16 lira; kuru fasulye, mercimek ve yonca için 30 lira; nohut için 20 lira; patates için 100 lira; fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya için 22 lira; yer fıstığı için 17 lira ödeme gerçekleştirilecek.
Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği Antep fıstığı, ceviz, badem, mavi yemiş ve aronya, için 400 lira; armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, kayısı, vişne, zeytin,
diğer meyve türleri ve asma (nar ve muz hariç) 280 lira; sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi için de dekar başına 400 lira olacak.
Yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri çeşitli sertifikalı tohumluklarla ile orijinal/temel ve üstü tohumluklara da türüne göre kilogram başına 0,08-5 lira yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılacak.
Sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 lira aşısız fidan başına ise 0,25 kuruş destek sunulacak.
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi'nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve geçen yıl kayıt altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 lira ödenecek.
Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla bakanlıkça uygun görülen araştırma ve geliştirme (AR-GE) projelerine destekleme ödemesi yapılacak.
Öte yandan, Kararda Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde desteklenecek ürün listeleri de yer aldı.
Söz konusu karar 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere 5 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi.
.

.MERHABA Ardahan’daki gelişmeleri görüntülü izlemeniz için youtube ArdahanTV Kanalımıza abone olmanız umuduyla. Görüntülü haberlerimiz için TIKla abone ol, izle.. https://www.youtube.com/channel/UCDwxU5TIdZejp-mbbNw5fmw

NEHİRİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLİR Mİ?..

Pandemiyle başlayan ve zaten iyi olmayan ekonomik sıkıntılarında içinde olduğu Libya, Akdeniz, Ege ile devam eden Kafkasya'ya kadar sıçrayan ortadoğu çatışmalarıyla ve son olarak İzmir depremiyle kendisini unutturmayacak şekilde hissettiren 2020 yılının son iki ayına girerken bir kara haber daha alıyoruz.
  İstanbul kanalının da içinde olduğu bir çok önemli konuyu gündem dışı bırakan 2020 yılının olumsuzluklarından bir yenisi yani Kura nehrinin yönünün değiştirilmesi de eklendi. Adaletin olmadığı, hukukun taraf olduğu iddia edilen bir süreçte açılan davanın, doğanın aleyhine sonuçlandığının haberini alırken betona boğduğumuz doğanında boş durmayıp en son İzmir ile öç aldığını görmekteyiz.
  Tamda pandemi ile gündeme gelen endemik tarımın önemi konuşulurken tarıma, doğaya verilen zararın bedelini ödediğimiz söylenirken, bir nehrin yönünü değiştirme planı mahkeme kararıyla onay alır ülkemde.
  İstanbul kanalını açmakta iddialı olan iktidarın her gördüğü derenin üzerine kurduğu HES'lerle yetinmeyip denizlere yeni yol açmaya çalıştığı ülkemde Ardahan'a ve Ardahan  üzerinden Kafkasya'ya hayat veren bir nehir yani Kura'yı üzerinde baraj yaptığı ama suyun yetmediği Çoruh barajına Kura nehrinin yönünü değiştirerek su verecek.
Yani doğaya vurulan gemlerden bir yenisi daha vurularak Beşikkaya HES barajı ile Göle, Ardahan, Hanak ve Kafkasya ovalarına can veren Hazar gölüne uzanan kolu olan Kura nehrinin yönünü Karadenize çevirecek. Bunu yaparken adaletin, hukukun üzerinde hükmü olduğu belirtilen iktidarın isteğiyle yapılacak.
  Kısacası kardeş denen Azerbaycan'ın yanı sıra komşu Gürcistan'ın suyu da olan Kura nehri nehirlikten çıkıp adına can suyu denen su ile dere olacak.

HANAKLI KÜVET VE İÇ KAPLAMADA MARKA!

 

Eski haberlerimiz için TIK la http://arsiv.kuzeyanadolugazetesi.com/ardahan.phpSamanlık Cami Onarıldı!..
arşiv haber 18/07/2117 tarihli haber/yorumlar
Yıllardır vekilin vekili ile idare edilen Ardahan İl Turizm ve Kültür Müdürünün olmadığı Ardahan’da ışıklandırılması için hazırlanan projenin Anıtlar Kurulunca ret edildiği Şeytan Kalesi gibi birçok tarihi binalardan biri olan Halilefendi Mahallesinde ki tarihi bina yılar sonra ancak onarıldı.

Samanlık olarak kullanıldığı ilk olarak gazetelerimiz tarafından gündeme taşınan tarihi binayı onararak, eski haline getiren Kültür Bakanlığı cami olarak kullanılacağı öğrenilen tarihi binayı İl Müftülüğüne devir edecek.

**Şeytanı Işıklandıramazsınız!
 
Öte yandan Ardahan’ın tarihi simgelerinden olan Çıldır Şeytan Kalesinin ışıklandırılması için verilen projenin Anıtlar Kurulunca ret edildiği öğrenildi.
Konu hakkında bir açıklama yapan Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu karşısına bir seyir alanı ve yolunun genişletilerek yeniden yapılması için hazırladıkları projelere ek olarak sundukları Şeytan Kalesini Işıklandırma projesinin Anıtlar Kurulunca ret edildiğini açıkladı.

KOÇLAR DEĞİL,

MOTORBİSİKLETLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI!

*19/08/2016 Tarihli Haber

Ardahan merkeze bağlı Hoçvan/Lehimli köyünde önceki gün yaşanan olayda ikisininde akraba olduğu öğrenilen Recep Zorba ve Fatih Zorba motorsiklet,leri ile seyir halinde iken kafa kafaya çarpıştılar.

Geçtiğimiz Salı günü Yaşanan çarpışmanın şiddetli olması nedeniyle sürücülerden birisi hafif diğeri ise ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine çağırılan ambulanslar ile Ardahan Devlet Hastenesine kaldırılan yaralılardan olayı hafif sıyrıklarla atlatan 21 yaşındaki Fatih Zorba tedavisinin ardından taburcu edilirken 26 yaşındaki Recep Zorba, nın durumunun ciddi olduğu Erzurum araştırma hastanesine sevk edilip yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Habr/Foto: Hasan TIK

**Herşeyi Feto’ya Bağlamak.

**Fakir Yılmaz

En son daha kimlerin yaptığı belli olmayan Diyarbakır, Van, Şırnak, Elazığ’da ki patlatılan bombalar ile eylemleri yeniden tartışılmaya başlanan PKK’nın nasıl olup, durdurulacağını ve bunun yolunun neler olduğu konusunda ki fikir ve önerilerin tartışmaya bile cesaret edilemediği bir süreci yaşamaktayız..
Hükümetin ‘PKK’yı durduracak’ diye Hakkari ve Şırnak’ı İl rütbesini söküp, İlçe yapma gibi saçma, sapan yöntemlere başvurduğunu da izlediğimz şu günlerde asıl diğer bir konunun da PKK’nın eleştirelemez olduğuna kendilerini inandırıp, yaşananlara at gözlüğü ile bakan aydın, taraf ve kamuoyu olduğunu da belirtmekte fayda var..
‘PKK Ne yapsın, kardeşim’ diyerek bir taraftan barış isteyip, diğer taraftan da çatışmaları durduracak olan adımlara destek vermeyenlerin bu bakış ve anlayışını da hükümetin, ‘10 Bin Tim daha alacağız’ diyerek yaşananlara barışla değil, daha çok adam öldürecek yeni silahlı güçlerle bakmasından farklı değil..
Ve birde 15 Temmuz’dan bu yana artık gına getiren FETO kelimesine sığınıp, her yaşananı ona ve cemaatine bağlanmasıdır..
PKK ile Feto’nun yıllarca çatıştığını ve Doğu ve Güneydoğu’ya yerleşmeye çalışan Feto’un dershanelerinin PKK’ tarafından yakılıp, yıkıldığını sanki aynı hükümet aynı basın ve medya demedi gibi davranılan şu günlerde her yeni çatışmayı getirip, FETO Terör Örgütü denenlere bağlamakla ülke içinde yaşanan çatışma, kan ve göz yaşını durduracaklarını sananların asıl sorunun Kürt sorunu olduğunu saklamak istediği de diğer bir gerçektir..
Çünkü barışın, kardeşliğin Başkan Erdoğan’ın da ondan öncekilerinin de iktidarlarını devam etmek için zaman zaman kabul edip, zaman zamanda geri adım attıkları Kürt Sorunundan geçtiği de saklanmak istenen diğer bir gerçektir..
Bu nedenle bizlerin yıllarca dikkat çektiğimiz cemaatlerin ülke içinde ülke kurmaya çalışmasının ürünü olan 15 Temmuz’dan sonra FETO-PKK-YPG diyerek, İş-İT’i unutarak, unutturmak isteyerek kapatılamayacağını ve bunların hepsinin bir birinden ayrı konular olduğunu burada belirtmekte fayda var.
Çünkü bunları ‘Sorunun diğer bir çözümü de kısmı değil, Genel Af’tır’ diyen ben değil, Başkan Erdoğan’ın seçtiği yeni Askeri Danışmanı olan diyor..
Aynen şöyle diyor; ‘Bu sorunu, ‘Kürtlere Özerklik ve Federal Yapı’ çözer..’

SÎZDE KONUĞUMUZ OLUN..

Gazeteci Fakir Yılmaz'ın Hazırlayıp Sunduğu 'Fakir Yılmaz İle İş Dünyası' adlı programımı izlemek için YouTube ArdahanTV kanalımıza abone olun..

https://www.youtube.com/channel/UCDwxU5TIdZejp-mbbNw5fmw

'Gazeteci Fakir Yılmaz Île Îş Dünyası' Yaşam TV'de Her Cumartesi Günü Saat: 17.00~19.00'da Yaşam TV'de

İZLEMEK İÇİN Yaşam TV Türksat 4A Uydusu Frekans: 12034 MHz Symbol Rate: 27500 Polarizasyom: V (Dikey) Fec: 5/6Kaynak: ARDAHAN HABER

Editör: Ardahan Haberleri

Bu haber 4751 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI