Reklam
Bugun...


Barolar: Baroların demokratik yapısını bozdurmayız..
Aralarında Ardahan Barosunun da bulunduğu 51 barodan ortak bildiri 51 baro başkanı ortak açıklama yayınlayarak, avukatlardan ve barolardan gizlenerek baroların yapısında değişiklik öngören taslak hazırlama girişimlerine tepki gösterdi...

Barolar: Baroların demokratik yapısını bozdurmayız..

MERHABA Ardahan’daki gelişmeleri görüntülü izlemeniz için youtube ArdahanTV Kanalımıza abone olmanız umuduyla. Son iki haberimiz için TIKla abone ol, izle.. https://www.youtube.com/channel/UCDwxU5TIdZejp-mbbNw5fmw

50 baro başkanı ortak açıklama yayınlayarak, avukatlardan ve barolardan gizlenerek baroların yapısında değişiklik öngören taslak hazırlama girişimlerine tepki gösterdi. Aydın Barosu Bakanı Gökhan Bozkurt, açıklamanın ardından Niğde Barosu'nun da imzalamasıyla sayısın 51'e yükseldiğini bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına dair açıklamasının ardından barolara sorulmadan bir taslak hazırlandığına dair haberler üzerine 51 baro başkanı ortak bir açıklama yaparak bu girişime tepki gösterdi.

Açıklamada "Bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır” denildi.

Baroların Cumhuriyetin en köklü kamu kurumlarından olduğunu hatırlatan 50 baro başkanı “Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır” dedi.

AÇIKLAMANIN TAMAMI ŞÖYLE:

"Basına ve Kamuoyuna

 

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından "Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına" ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve yayın organlarınca, Barolara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her ilde birden fazla Baronun kurulmasına izin verileceği ve seçim sisteminin değiştirileceği şeklinde haberleştirilmiştir. 

Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye sahip olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul edildiği üzere, hukuk devleti ilkesinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti; ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur. 

Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder” düzenlemesinin de bu amaca hizmet ettiği tartışmasızdır. Bu hükmün; avukatın müvekkili ve her türlü otoriteye karşı bağımsızlığını ve özerkliğini ifade ettiği de, kabul edilmesi gereken bir gerçektir.

Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, milyonlarca yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve kamu kurumu niteliğini Anayasadan alan bir Cumhuriyet kurumu olan Barolardır. 

Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri ile düzenlenen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok önemli toplumsal bir rol vermektedir. 

Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken,  meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Anayasa ve Avukatlık Kanunu'nun yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı temsil etmekte olan baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan söz konusu değişikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair hiçbir şekilde dahil edilmemişlerdir. 

Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalı iken, avukatlar ve barolardan kaçırılarak taslak düzenleme yöntemi adil, hakkaniyetli ve doğru değildir.  

Gizlenen taslak sebebiyle kamuoyuna yansıyan içerikle ilgili olarak şunu belirtmek isteriz:

1.) Demokratik bir süreç işletilmeden ve özellikle avukatlara ve barolara görüş ve fikirleri sorulmadan, gizli kapılar ardında yürütülen tartışmalarla baroların bu yetkisinin budanacağı, kanunda yer alan "işlerlik kazandırmak" kısmının çıkarılıp başka bir maddeyle baroların dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı anlaşılmaktadır. Bu çok tehlikeli yaklaşımın, söz konusu değişikliğin esas emellerinden birinin yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının önüne geçmek olduğu aşikardır.

2.) Taslak bugüne kadar barolarla paylaşılmasa da; basına yansıyan ve yine yetkili ağızlarca da ifade edilenlerden öğrenebildiğimiz kadarı ile; bir ilde birden fazla baro kurulması, barolara üyeliğin zorunluluk kapsamından çıkartılması, Avukatlık Kanunundaki mevcut seçim sistemi yerine nispi temsil sisteminin getirilmesi, delege sayılarının değiştirilmesi ve avukatlar ile barolara verilen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” hak ve görevine ilişkin olan tüm bu değişiklik taleplerinin Avukatlık Kanunundaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren bir nitelik olduğundan, bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz. 

3.) Bugüne kadar hiçbir baroda hayat bulmayan ve demokratik olarak birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi olmak zorundadır. 

Unutulmamalıdır ki, Barolar Cumhuriyetimizin en köklü kamu kurumlarındandır. Bu sebeple Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

Biz aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroları yok etmeye yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar başarılı olamamıştır. Avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu girişim, avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde unutulmayacaktır."

Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

1. Adana Barosu Başkanı  Av. Veli KÜÇÜK 

2. Adıyaman Barosu Başkanı  Av. Mustafa KÖROĞLU

3. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK 

4. Amasya Barosu Başkanı  Av. Ahmet Melik DERİNDERE

5. Ankara Barosu Başkanı  Av. R.Erinç SAĞKAN

6. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN

7. Ardahan Barosu Başkanı  Av. Osman Nuri YILDIZ

8. Artvin Barosu Başkanı  Av. Ali Uğur ÇAĞAL

9. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT

10. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY

11. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR

12. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN

13. Bilecik Barosu Başkanı  Av. Halime AYNUR

14. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK

15. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL

16. Burdur Barosu Başkanı  Av. Ramazan GEDİK

17. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

18. Çanakkale Barosu Başkanı  Av. Bülent ŞARLAN

19. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN

20. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN

21. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY

22. Erzincan Barosu Başkanı  Av. Adem AKTÜRK

23. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ

24. Gaziantep Barosu Başkanı  Av. Bektaş ŞARKLI

25. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR

26. Hakkari Barosu Başkanı  Av. Ergün CANAN

27. Hatay Barosu Başkanı  Av. Ekrem DÖNMEZ

28. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA

29. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU

30. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

31. Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR

32. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN

33. Kırıkkale Barosu Başkanı  Av. Talat APAYDIN

34. Kırklareli Barosu Başkanı  Av. Turgay HINIZ

35. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

36. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN

37. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN

38. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

39. Mersin Barosu Başkan  Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

40. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ

41. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ

42. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK

43. Şanlıurfa Barosu Başkanı  Av. Abdullah ÖNCEL

44. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

45. Tekirdağ Barosu Başkanı  Av. Sedat TEKNECİ

46. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

47. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

48. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR

49. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL

50. Zonguldak Barosu Başkanı  Av. Özel EROĞLU

SAĞ BİR TARAFA, SOL DİĞER YANA..

Corona denilip, gerçek gündemin saklandığı, aşıyı bulmaları için bilim adamlarına değil, seçmenlere bin lira, esnaflara 25. 000 TL. dağıtarak, çoğu AK Partili olan kamu görevlileri aracılığı ile adeta seçim çalışmasının yapıldığı şu günlerde darbe iddiaları tutmayınca bu kez durduk yerde sonuçları ard arda yayınlanan anketlerle MHP Genel Başkanı değil, yardımcısının attığı bir twit ile erken seçimin gündeme sokulmaya çalışıldığını görmekteyiz.

Ve daha önce iddia ettiğim ve hala aynı iddiamda yani bugün olmazsa da yıl sonunda ya da 2023'de bir genel seçimin yapılacağını ortaya koyan bu gelişmeleri izlerken, geçen yılın 7. ayında ele aldığım bir yazımı hatırladım.
'Erdoğan'ı sıkıştırma partisi' başlıklı yazımı yeniden okurken bugün yaşananları ve yaşanacakları 10 ay önce tahmin edip, düşünmüş ve yazmış oluğumu hatırlayarak, o gün yazdığım yazımı aşağıda bir kez daha yayınlarken ne kadar haklı oluğumu, anketlerde MHP'nin önüne geçmeye başlayan İYİ Parti Lideri, sağcı Meral Akşener ile AK Parti gibi muhafazakar kesimi temsil ettiğini ileri süren Saadet Partisi Lideri Temel Karamanoğlu'nun Başkan Erdoğan'a yolladıkları yumuşak mesajları ve Erdoğan'ında bu mesajları alıp, bir taraftan ortağı olduğu MHP'ye 'şımarma' dediğini, diğer taraftan da bu iki partiyi yani İYİ Parti ile Saadeti, 'MHP artık tek başına iktidar olmalı' diyen MHP'yi de küstürmeden, nasıl olup yanına alacağını hesapladığını anlıyor gibiyim.
Ve altta bir kez daha yayınladığım 10 ay önceki yazımı yazdığım günlerde henüz kurulmamış olan  ve bugün resmen kurulan Babacan ve Davutoğlu'nun da içinde olduğu güçlü bir koalisyon hesapları yapan Başkan Erdoğan'ın başkanlığını sürdürmek için ince hesaplar yaptığını ve bu hesaplardan kendilerinin de faydalanmaya çalıştığını bir kez daha burada söylerken diğer yana itilecek olan solun nasıl bir yol izleyeceğini de bir dahaki yazıma bırakalım derim..
Çünkü aynı Erdoğan'ın, Demirtaş'ın serbest bırakılması ile Kürtlere de bir mesaj yollayıp, her an alınacak gibi görünen bir erken seçim kararı ardından CHP' ile hareket edeceği görülmeye devam eden HDP'yi zayıflatma hesapları yaptığını da hissediyorum.
Evet, 10 ay önce, 02/07/2019 tarihinde ele aldığım ve adeta bugünü anlatan 'Erdoğan'ı sıkıştırma partisi' başlıklı o yazım şöyle;
 
**Erdoğan'ı sıkıştırma partisi..
 
'Arka planda Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun önde olduğu öne sürülen partinin gün geçtikçe detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.
Tabi bu arada başta sağ görüşlü İYİ Parti ve AK Parti seçmenine yakın muhafazakar kesime hitap eden Saadet Partisinin son günlerdeki çıkışları ve AK Parti'ye göz kırpmalarını da es geçmemek gerekir.
Yani benim anladığım bu yıl olmazsa da gelecek yılın sonlarına doğru iyiden iyiye gündeme girecek olan genel bir seçim öncesi sağ oylara hitap eden partiler, kişiler başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı olmak üzere AK Partiyi sıkıştırma yoluna gidiyor gibiler..
Neyse biz yine de düşündüğümüzü yazıya döküp, gerisini siyasilere, ince hesaplar yapanlara bırakalım der, kendi gündemimize dönelim derim.

Dönelim ki birilerinin kale ve kuleleri işgal etmek için zayıf noktaları aradığını anlatalım.. 02/07/2019

Avukatlar MHP’ye Umut Oldu..
Avukatlar MHP’ye Umut Oldu..
arşiv haber 22/09/2015 tarhli haberler
Gazeteci Fakir Yılmaz’ın Kongre Caddesi üzerinde bulunan MHP Ardahan İl başkanlığında ziyaret edip, hayırlı olsun olsun dileklerinde bulunduğu MHP Ardahan Milletvekili Adayı Av. Osman Nuri Yıldız, ‘biz hep birlikte yaşıyor, et tırnak olmuş, kardeşliği önemsemiş bir milletiz. Bu büyük millet üzerinde oynanan, oynanmak istenen oyunları hep birlikte bozmalıyız. Ben herkesten oy istiyorum. Çünkü ben Ardahan ve Ardahanlıları en iyi temsil edeceğime inanıyorum' dedi.

1 Kasım’da yenilenecek olan genel seçimlere, iki avukat ile giren Milliyetçi Hareket Partisinde büyük hareketlilik yaşanıyor.

Ardahanlı Avukatlardan Osman Nuri Yılmaz’ın meslektaşı Çıldırlı Gökhan Ağdemir ile birlikte aday olduğu Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl ve İlçeTeşkilatların da olağanüsti büuük bir harketlilik di,kkay çekerken, bu kareketliliğin seçim sandığına yansıması da beklenmektedir.

**MHP 1. Sıra Milletvekili Adayı Av. Osman Yıldız:
BEN ARDAHANLIOYIM, ARDAHAN’DA YAŞIYORUM..

Ülkede yaşanan son olayların birinci sorumlusunun milleti kamplara bölen AKP’nin olduğunu belirten MHP 1. Sıra Milletvekili Adayı Av. Osman Yıldız kardeşlik hukukunu zedeleyen AKP’ye dur demek, Ardahanlının sorunlarını Ankara’ya taşımak için adayım. Ben Ardahan’da doğdum, Ardahan’da yaşıyorum. Avukatlık mesleğim boyunca Türkün, Kürdün, Alevi’nin, Terekemenin yanında oldum. Ayrım, gayrım yapmadan, benimle aynı havayı solan, aynı çamuru çiğneyen Ardahanlılarla birlikte yaşıyorum. Ardahan’ın sorunlarını en iyi bilen benim. Bu sorunları Ankara’ya taşıyacak, sıkıntıları en aza indirecek projelerim var. Eğer halk adaylığımızı onaylarsa ve Allah fırsat verip seçilirisem bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Ardahanlılara hizmet edeceğim’ dedi.

İl Ardahanlı Bülent Karataş’ın İstanbul İl Başkanlığını yaptığı Milliyetçi Hareket Partisi’nin dev metropolde ki 1 Milyona yaklaşan nüfuslu Ardahanlıları temsil etmek için yola çıkan Ardahanlı İşadamı Hümmet Tatar’ı değerlendirmesi bekleniyor.

Başkanı dahil bir çok Ardahanlının yönetiminde bulunduğu MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığınıda yapan ve MHP’de İstanbul Milletvekili Aday Adayı olan Ardahanlı İşadamı Hümmet Tatar’ı listede bekleyen Ardahanlılar MHP’nin başta İstanbul 3. Bölgede olmak üzere İstanbul genelinde ki Ardahanlıları gözardı etmemesini istiyorlar.

**ARDAHANLI TEK ADAY..

Ardahanlıların 1 Kasım’da yapılacak olan genel seçimlerde değerlendirip, listeye almasını beklediği Hümmet Tatar İstanbul’da milletvekili aday adayı olan tek Ardahanlı.
Ardahan Kotoskara köylü olan Hümmet Tatar’ın İl Başkanı da Ardahanlı olan MHP’den İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı.
Aday gösterilmesi halinde İstanbul’da MHP’ye yapacağı katkının büyük olacağı ileri sürülen Hümmet Tatar’ın başvuruda bulunduğu MHP’de listeye alınıp, alınmayacağını merakla bekleyen Ardahanlılar, İstanbul’da ki  bir milyona yakın Ardahanlıların mecliste temsilini bekliyorlar.

**Tatar Yeniden Aday Adayı Oldu..

Geçtiğimiz günlerde Seymen TV'de Fakir Yılmaz'ın konuğu olan Ardahanlı İşadamı MHP'den İstanbul Milletvekili olmak için adaylığa başvurdu.

Sivil toplum örgütlerine yönelik yaptığı desteklerle bilinen genç işadamı Tatar, Türkiyeye genç bir bakış açısı, yeni bir ufuk kazandırmak gerekiyor. Bir MHP gönüllüsü olarak hem ülkem hem de halkım için parlamento çatısı altında çalışmak istiyorum dedi. Tatkar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Gümrük müşavirliği yapan, Uluslararası alanda Tekstil, lojistik, gümrük müşavirliği ve dış ticaret faaliyetleri yürüten işadamı Hümmet Tatar, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday adayı oldu. 

**“TÜRKİYE’YE YENİ UFUKLAR KAZANDIRMALIYIZ” Tatar, “MHP’ye gönül vermiş biri olarak öne çıkıp halkım için önemli adımlar atıp, kararlar alma vaktinin geldiğine inanıyorum. Artık Türkiye’ye genç bir bakış açısı, yeni bir ufuk kazandırmak gerekiyor. Türkiye dinamik bir yapıya gençlerin sayesinde gelecektir. Bu yüzden de gençlerin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

**“MHP’YE HALKIN İLGİSİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR” 1 Kasım seçimleri öncesinde MHP’ye ciddi bir yönelim olduğuna dikkat çeken Tatar, MHP’nin oylarını arttıracağına inandığını söyledi. Tatar, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde Türkiye’yi bugün yaşadığı sıkıntılardan kurtarmak için yola çıktım. Partimize yönelik halkın ilgisi son dönemde ciddi şekilde artmış durumda. Bu ilginin sandığa da yansıyacağı aşikar’’ diye konuştu.

**GENÇLİK YILLARINDAN BU YANA MHP GÖNÜLLÜSÜ 1996 yılından beri MHP’nin birçok bünyesinde bulunduğunu belirten Tatar, “Gençlik yıllarımdan bu yana hem ülkü ocaklarında hem de partimde çalışmalarım, hizmetlerim oldu. MHP’de hiç üst kademelerde görev almadım ama partimin gönüllüsü olarak üzerime düşen ne varsa yerine getirdim. Partimin her zaman yanında oldum” dedi. 

**MEMLEKETİNE SIRTINI DÖNMEDİ.. 1976 yılında Ardahan’da doğan Tatar, uzun süreden beri İstanbul’da yaşamasına karşın memleketine de sırtını dönmemiş. Yöresel derneklere verdiği desteklerle bilinen Tatar, Serhat Ardahanspor’un da en büyük destekçileri arasında. Tatar, “Ardahan’daki bütün sivil toplum örgütleriyle, hemşerilerimizin olduğu tüm partilerde her zaman yanlarında durdum, destek oldum. Çok teklif gelmesine karşın sivil tolum örgütlerinde aktif görev almadım ama her zaman yanlarında oldum, bu işin mutfağında çalışan insanlara maddi ve manevi destek olmaya çalıştım” diye konuştu.

**YÖNETTİĞİ FİRMALARDA 1000 KİŞİ ÇALIŞIYOR Hem yurt içinde hem de yurt dışında ticari faaliyetleri olan Hümmet Tatar, sahibi olduğu şirketlerde yaklaşık bin kişiye iş istihdamı yaratmış. Bundan sonraki süreçte siyasette de aktif rol almak isteyen Tatar, ticari faaliyetlerini şöyle anlattı: “Ticari faaliyetlerimiz 1998 yılında başladı. Gümrük ile başlayıp, tekstil, depolama ve uluslararası ticaretle iş hayatımıza devam ettik ve bugünkü konumumuza ulaştık. Türkiye’de çok ciddi projelere imza attık. 2010 yılında canlı hayvan ithalatında Urugay’dan ve Estonya’dan süt ineği ve besilik dana getirdik. Şu anda gümrük müşavirliği hizmetini verdiğimiz firmamızda 45 kişilik bir grupla çalışıyoruz. 700 kişinin çalıştığı tekstil firmamızla hem Rusya’ya hem de Avrupa’ya ihracat ve dış ticaret yapıyoruz. Gümrüğe dayalı olarak farklı bir kurumda lojistik yapıyoruz. Orada da depolama ve dağıtım yapıyoruz. Dış ticaret alanında her şeye hâkimiz. Ülkemizde olabildiğince iş istihdamı yaratarak insanlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz.” 

**HÜMMET TATAR KİMDİR?.. 1976 Ardahan Merkez Akyaka (Kotoskara) köyü doğumlu olan Hümmet Tatar, ilk ve orta öğrenimini Ardahan’da, liseyi ise İstanbul’da okudu. Halen Bulgaristan Haskova Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi 3. sınıfta öğrenimini sürdürmekte. İstanbul’da uluslararası ticaret ve gümrük müşavirliği yapmaktadır. Uluslararası alanda tekstil, lojistik, gümrük müşavirliği ve dış ticaret grup şirketlerin yönetim kurulu
başkanı olan Hümmet Tatar, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kaynak: ardahan haber

Editör: ardahan haberleri

Bu haber 6354 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER

ücretsiz iş ilanları

FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI