Reklam
Bugun...


Ardahan'a Özgü TUJ Koyunu İçin Eylem Planı Hazırlandı!
Yıllık 350 ila 400 bin büyük baş hayvanın yetiştirildiği Ardahan'da küçük baş hayvancılığının yeniden eski günlerine dönmesi için bir eylem hazırlandı. 90 Yıllarda yaşanan iç çatışmalarda getirilen yayla yasakları dolaysıyla bitme noktasına gelen koyunculuğun yeniden canlanması için harekete geçen Ardahan Valiliği Ardahan'a özgü TUJ koyununun yeniden yetiştirilmesi ve çoğaltılması için teşvikler dahil tüm destekler verileceğini ilan etti.

Ardahan'a Özgü TUJ Koyunu İçin Eylem Planı Hazırlandı!

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatları doğrultusunda, Valilik Koordinasyonunda, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılığı geliştirme ve desteklemeye yönelik Eylem Planı oluşturularak uygulamaya konuldu.

Buzağı ölümleri, hayvan hastalıklarıyla mücadele, ırk ıslahı, suni tohumlama, boğa dağıtımı, süt üretimi, hayvan tescili, hayvan sağlığı ve mücadele, işletme kurulumu, mezbaha kesim ve et üretimi, hayvan pazarı, alt yapı iyileştirmeleri, mera yönetimi ve yem bitkisi üretimi konularında çeşitli sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla, tüm paydaşların katılımı ile düzenlenen toplantılar sonucunda,  Eylem Planı oluşturuldu ve uygulamaya konuldu.

Vali Mustafa Masatlı Eylem Planına ilişkin şunları söyledi:

“İlimizin her alanda gelişmesi, ekonomik olarak yerelde gelir seviyesinin üst seviyeye çıkarılması noktasında tüm paydaşların katılımları ile Eylem Planı hazırladık ve uygulamaya koyduk. Burasının tarım ve hayvancılık üssü olması bakımından özel ilgi göstermemiz gerekiyor. Biz burada nedenlere bakmayacağız, daha çok sonuçlar üzerinden gideceğiz. Özellikle büyükbaş hayvancılığı ciddi derecede desteklememiz gerekiyor. Bunu yaparken de tüm paydaşlarla birlikte yapmamız gerekiyor. Bu konuda çok defa bir araya geldik, en son tarım şurasında detaylı olarak ele aldık. Sonuçta bir eylem planı oluşturduk. Bundan sonraki süreçte çizdiğimiz yol haritasına uygun çalışmalar ve tedbirlerle bölgeyi gerçek manada hayvancılığın ve tarımın üssü haline getireceğiz. Sadece tarım ve hayvancılık değil, arıcılık ve kazcılığı geliştirmeye yönelik çalışmalarımız da aynı kararlılıkla sürecek. Eylem Planı doğrultusunda üzerine sorumluluk yüklenen her kurumumuz özveriyle çalışacak ve burada hayvancılığa önemli bir ivme kazandıracağız” dedi.

2019 YILI İL BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK EYLEM PLANI

            İlimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geleceğini şekillendirmek ve gelişmesine ivme kazandırmak amacıyla 01.08.2019 Perşembe günü Ardahan Valiliği toplantı salonunda daha önceden yapılan çalışmalar ile birlikte “2019 Yılı İl Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Eylem Planı” değerlendirme toplantısı Ardahan Valisi Sayın Mustafa MASATLI başkanlığında gerçekleştirilmiştir. İlgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle yapılan toplantı sonucunda konu başlıkları ve ilgili kurumların yükümlülükleri ve koordinasyon gerektiren hususlar aşağıda belirtilmiştir.

BUZAĞI ÖLÜMLERİ
 1. Buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla Valiliğimiz organizasyonu kapsamında; DSYB, Ziraat Odası ve İl Özel İdarenin bütçeyi karşılaması ile 50.000 anaç sığır için E. Coli, Rota – Corona aşılarının alınması.
 2.  
BARINAK ŞARTLARI
 1. Küçük çaplı aile işletmelerinin hayvanlarını bakım ve besleme amacıyla kullandıkları barınaklarını iyileştirme yönüne gidilmesi, bunun için de resmi prosedürlerin kolaylaştırılması, bu konularla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yardımcı olunması ayrıca bu konuda Proje hazırlanmasında Üniversitenin (Ardahan Üniversitesi) ilgili biriminin destek vermesi.

 

HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE
 1. Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda ve çalışmalarda yerel medyanın halkı yanlış bilgilendirmesi ve çalışmaların aleyhine haber yapması Ardahan hayvancılığının imajına büyük zarar vermektedir. Medyanın bu konularda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce daha hassas davranılması yönünde bilgilendirilmesi.
 2. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DKKYB, DSYB ve hayvancılıkla ilgili tüm kurum ve kuruluşların vatandaşlara hayvan hastalıkları ve mücadele kapsamında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını daha etkin yapması, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli koordinasyonun sağlanması.
 3. Hayvan hastalıkları ile ilgili olarak mikrobiyolojik ve virolojik hastalıkların etken izolasyonu yapılması için üniversite bünyesinde bir laboratuvar kurulması yönünde çalışma yapılması.

 

IRK ISLAHI – SUNİ TOHUMLAMA – BOĞA TESCİLİ
 1. DYSB, Ziraat Odası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce suni tohumlama oranın arttırılması, vatandaşın suni tohumlamaya teşvik edilmesi.
 2. Şarole, limuzin vb. gibi etçi ırklarla suni tohumlamalarında,Tarım ve Orman Bakanlığının bu ırklarla suni tohumlamayıdesteklemesini planladığından dolayı, bu tür ırkların suni tohumlamasının arttırılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gereğinin yapılması.
 3. Ardahan iline özgü Tuj ırkı koyun üzerine ilgili kurumlar ve STK’lar tarafından proje ve çalışma yapılması.

 

SÜT ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
 1. Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sanayi ve Ticaret Odası ve TKDK İl Koordinatörlüğü; Mandıraların dışardan süt almasından dolayı yetiştiricilerin hayvanı erken kuruya çıkarması sebebi ilemandıracılarla yetiştiricilerin sütü ekonomiye kazandırmak amaçlıtoplantı yaptıklarını; fakat yapılan toplantı sonucundaortak bir çözüm bulamadıkları, bu konuda Valilik ve Ticaret ve Sanayi Odasının birlikte çalışması yönünde çaba harcanması.

İlimizde süt üretiminde değil, pazarlanmasında sıkıntılar yaşadığından mandıracılarla, ilgili kurum ve STK’larla ortak çalışma yapılması.

 1. Geleneksek hayvancılık yöntemlerinin modern yöntemlerle değiştirilmesi yönüne çaba harcanması.
 2. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DSYB, DKKYB, TKDK, KOSGEB, San. ve Tic. Odası, Ziraat Odası tarafından eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.
 3. Üretilen sütün ekonomiye kazanımı için Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve KOSGEB’in proje üretmesi.
 4. Yapılacak çalışmalarla üreticiden toplanan sütün fiyatlarının Türkiye süt fiyatına  yükseltilmesi üreticiye katkı sağlanması yönünde çalışma yapılması.
 5. Sütün değerlendirilmesi için yetiştiricilerin kooperatifleşerek kendi ürünlerini toplaması ve işlemesi yönünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma yapılması.
 6. İşletme alt yapılarının düzenlenerek ve iyileştirilerek, yarı açık sisteme geçilmesi ve hayvan hastalıkları ile mücadele edilerek süt verimini artırılması yönünde çalışılması.
 7. Süt verimi yüksek ineklerden doğan erkek buzağıların damızlıkta kullanılarak kendi ıslah çalışmamızın yapılması yönünde DSYB ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bilgilendirme yapılması.

İŞLETME KURULUMU
 1. TKDK İl Koordinatörünün % 45 - % 70 arasında yeni kurulan işletmelere destek verdiğinin fakat bütçenin yüksek olması ve yasal prosedürlerin çok fazla olması sebebiyle talebin az olduğu, bununla ilgili çalışma yapılması.
 2. Yeni kurulan işletmelerde, alet ve ekipman desteği konusunda kurumların koordineli çalışması; TKDK ve KOSGEB’in desteklemeleri hakkında bilgi vermek amacı ile diğer kurumlara her ay ziyarette bulunması.
 3. Yetiştiricilere, hayvancılık işletmeleri açmadan önce  ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli eğitimlerin verilmesi.

 

HAYVAN PAZARLARI
 1. İl veİlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılacak planlama ile ilimizde her gün bir hayvan pazarının açık olması.
 2. Hayvan pazarların açık olduğu günler ve izlenecek prosedürler bakamında İl ve İlçe Belediyelerinin koordineli çalışması.
 3. Hayvan pazarlarında hayvan başına alınan ücretlerin ortak bir karar ile belirlenerek ilimiz genelinde fiyat istikrarı sağlanması.

 

ALTYAPI İYİLEŞTİRME
 1. 25/12/2018 tarihli 502 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan GAP,DAP,DOKAP ve KOP İllerinde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi 2019 – 2023 yılları arasında uygulanacaktır. Proje kapsamında yaptırılan ahır ve ağıl inşaatlarına %50 hibe desteği sağlanacak olup, ayrıca yeni ahır inşaatı desteklemesinden yararlanan yetiştiricilerimize gübre sıyırıcı sistemi ve seyyar süt sağım makinası alımında %50 oranında hibe desteği vereceği, buna bağlı olarak bilgilendirme yapılması ve teşvik edilmesi.
 2. DSYB, DKKYB ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yetiştiricilerimize proje içeriği ve yapılacak ahırların sağlayacağı faydalar konusunda bilgilendirmek suretiyle ilimizdeki mevcut ahırlarınyerlerine fenni ahırların yapılmasının teşvik edilmesi.
 3. DSYB, DKKYB ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünceyapılacak koordinasyon toplantılarında mevcut projenin ve yapılan ahırlar ve ağıllar konusunda bilgilendirmelerin yapılması
 
MERA YÖNETİMİ
 1. İlimizde oluşturulan otlatma planının, her yıl yenilenen Valilik Genel Emri ile köy muhtarlarına uygulamaları için ulaştırılması ve bu konunun mera alanları ile ilimiz hayvancılık sektörü için öneminin sözlü anlatılması.
 2. Mera ıslahı konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının bütçe sağlaması durumunda, ihtiyaç tespiti yapılan köylerin ıslah programına alınıp çalışmalara başlanılması.
 3. Otlatma kapasitesinin üstünde hayvan bulunan üreticilerin tespitinin yapılarak 2020 yılı otlatma sezonunda ihtiyaç fazlası meraları kiralamaları için yönlendirilmesi.Bu çalışma sonucunda hayvan fazlalığı bulunan köylerde meraların üzerindeki otlatma baskısının önüne geçilip hayvan ve hayvansal ürün üretimin arttırılması.
 4. İl Özel İdaresi Yol ve İçme Suları Müdürlüğünce tüm mera, yayla ve otlakların yol ve su envanterlerinin çıkarılarak yapılacak yol ve su işlerinin buna göre planlanması.
 5. Mera ve yaylalara çoban evi (Konteyner) ve kürünlerle ilgili İl Özel İdaresince çalışma yapılması.
 6. Orman İşletme Müdürlüğünce kendi alanlarına giren ve hayvancılığın her türü ile ilgili konularda proje, destek ve teşviklerin yapılması.

 

SÜRÜYÖNETİMİ
 1. Sürü yönetimi ile ilgili Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurs açılması.
 2. Sürü yönetimi kursu alanlar ile ilgili Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce “Toplum Yararına Program” çerçevesinde yeterli sayıda personel alımı yapılması.

 

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ
 1. İyi bir hayvan besleme için hayvana verilen kaba yemlerin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilimizde Ryegrass bitkisi üretimi için deneme yapılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığına proje sunulup kaynak talep edilmesi.
 2. Silajlık mısır ekilmek üzere Ardahan iklim koşullarına uygun tohum araştırılması.

 

KAYMAKAMLIKLAR
 1. Eylem Planını her yönden takip edecek ve uygulayacaktır.
 2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve destek olunacak diğer kurumlarla büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için vatandaşlarımıza yönelik proje yapılacaktır ve takip edilecektir.

 

GENEL HÜKÜMLER
 1. Nisan ve Ekim ayları başında 6’şar aylık dönemler halinde İl Valisi başkanlığında eylem planında yer alan kurumların temsilcileri ile değerlendirme toplantısı yapılır.
 2. Sekretarya Hizmetleri Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülür.
 3. Kurumlar yapacakları faaliyetlerle ilgili koordinasyonu kendi aralarında sağlayacaklardır.
 4. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü her ay düzenli olarak faaliyetleri ve uygulamaları hakkında değerlendirme toplantıları yapacaklar ve raporlayacaklardır.
 5. Acil ve önemli veya Valilik Makamının bilmesi gereken hususlar ya da koordinasyonla ilgili durumlarda ivedi bilgi verilecektir.
 6. Kurumlar üstlendikleri görevleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.07.08.2019

 Mustafa MASATLI/Vali

Kaz Dağları ve Kazlar..
 
Öncelikle bölgenin milletvekili olan AK Parti Grup Başkanı Kaz Dağlarında olduğu ileri sürülen altın madeni için yapılan ağaç kesiminin , neden onca ağaç kesildikten sonra görüldüğünü sorduğu gibi bende bir gazeteci olarak aynı sorunun cevabını merak etmedim değil..
Çünkü vekilin  üstü kapalı olsa da  bu durumdan şikayetçi olduğunu gördüğüm ve bu yönde yaptığı  savunmasına baktığımızda kendi bölgemde olduğu gibi yurdun bir çok yerinde gazeteci geçinip, yaşananları görmeyen, yazmayan, görüntülemeyen ve Anayasa gereği demokrasinin, insan haklarının 4. savunucusu oldukları iddia edilen ama vali, vekil, başkan kızar diyerek haber yapmayan gazeteci tiplerinin o bölgede de  olduğunu  hepimiz biliyoruz.
Yani 'Nerem düz ki' diyen deve misali ağaçların bir gram altın  için kesilmesini değil, bu vahşetin neden geç görüldüğünü soran vekilin sorusunu ben de  bölgedeki gazeteciler, muhabirler, ajan pardon ajans muhabirlerine sormak isterim..
Vekil ve benim soruma cevap verecekleri beklerken şimdi de ağaçların neden kesildiğini konuşmuyor, kaç tane ağacın kesildiğini tartışıyoruz.
Ve 'çıkarsa bize yani ülkeye kaç gram altın kalacak?'diye tartışmalar yaparken ağaçlar kesilmeye devam ediyor..
Kaz Dağlarını tartıştığımız şu sıralarda İmamoğlu'nun adının hiç geçmediği günlerde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için çok uğraşan ama lobisi olmadığı için bir gündem adı gündemde düşen Göleli hemşehrim İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin hükumetin S-400'leri aldığı Rusya'dan kaz ithalatı yapacağını ileri sürüyordu.
Kaz dağlarında yaşananlara üzülen bizler bu kez kazlarımızı düşünmeye başladık.
Evet, Başkan Erdoğan'ın eniştenin başında bulunduğu Ekonomi Bakanlığının bir kişi veya şirket gibi açılacak bakkal pardon şirket yoksa holding veya gruba ortak olabileceği, hatta kuracağı şirkete ortak alabileceği yetkisini imzaladığı verdiğini de duyuyoruz. 
Yani kısacası kaz gelecek yerde tavuk vermeye devam eden,  asıl kazların kim olduğunu da acaba zamlı sigaraları yakan bizler  veya ben miyim diye de düşünmedim değil..
Çünkü gerek Kaz dağları, gerek Rus kazlar , gerekse ekonomi bakanlığını şirket yönetimi gibi idare edeceğimiz bir ülkede gerçek kazların kim olduğunu da sormak, sorgulamak gerekir. Yine  aynı bölgenin kadın milletvekilinin de  sevgililerinin de  dahil , her yere lazım kağıt üretimi için orada kesilen ağaçların gerektiğini de üzülerek farkediyorum , SEKA'nın da kapatıldığı ülkemde... 

 
Kaynak: Ardaha Haberleri

Editör: Ardahan Haber

Bu haber 1558 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI